Information til forældre

Forældre

Velkommen til MovieStarPlanet, BooniePlanet og BlockStarPlanet.

Det er vores erfaring, at et godt samarbejde mellem MovieStarPlanet og forældre/værge er det bedste udgangspunkt for at give børnene en sjov og sikker oplevelse online.

Nutidens børn har ofte omfattende teknisk forståelse samt stor viden om online spil og sociale netværk, og det kan være svært at se, hvordan man som forælder eller værge kan hjælpe og vejlede børnene.

Vi har forneden samlet nogle tips, der kan give forældre en bedre forståelse for den verden, børnene færdes i online, samt hvordan børn indbyrdes påvirker hinanden online. Vi håber, at I vil drage nytte af disse tips.

 

Sociale færdigheder:

     Spørg ind til børnenes liv online

Vis dine børn, at du interesserer dig for, hvad de foretager sig online, akkurat ligesom du spørger dem, om de har haft en god dag i skolen. Tal med dem. For børnene er de to verdener tæt sammenknyttede og lige vigtige.

     At forstå, hvad der bliver sagt online

Hjælp dine børn med at forstå, hvad der bliver kommunikeret online – hvor man jo hverken har kropssprog, ansigtsudtryk eller tonefald til at hjælpe med forståelsen.

      ★  Kommunikér tydeligt

Vis dine børn, hvordan man kommunikerer uden at skabe rum for misforståelser. Skriv ikke online, når du er vred eller oprevet. Vis dem, hvordan man siger nej, hvordan man på en respektfuld måde holder på sin ret, samt hvordan man undgår konflikter.

     Løs konflikter

Skulle der opstå konflikter online, så hjælp dine børn med at løse disse. Det er meget vigtigt, at børnene ved, hvordan man gør den slags online, og på det område er der ofte brug for råd og vejledning fra en voksen. Hvis du/I kender det andet barn i den virkelige verden, så involver de andre forældre og tag en snak ansigt-til-ansigt.

     Undgå mobning

Vær med til at fremme en onlinekultur, hvor man er venlig og giver plads til andre. Fortæl børnene om denne tommelfingerregel, som også gælder online: “Hvis du ikke kan sige noget pænt om andre, så lad være med at sige noget”.

     Vær et forbillede

Børn efterligner voksne. Det er vigtigt, at vi som forældre er gode forbilleder for vores børn, også når det kommer til, hvordan man opfører sig på internettet. Børn lægger mærke til, hvordan deres forældre bruger online-teknologi, og de kopierer denne opførsel. Det er derfor forældrenes opgave at vise børnene, hvordan de skal opføre sig i den verden, der findes online. Der er mere information om dette i afsnittet ‘At forstå internettet’ forneden. 

     Køb online

Dine børn kan få en god forståelse for penge ved at tjene, opspare og bruge vores in-game valuta, de såkaldte StarCoins. Men sørg for, at du som forælder/værge sidder med ved skærmen, når og hvis I beslutter jer for at bruge rigtige penge.

 

At forstå internettet:

     Lav klare regler

Sørg for at etablere nogle klare regler, der modsvarer dit barns alder og modenhed, ikke mindst når det gælder regler om, hvordan man møder nye venner online. For eksempel: Skal dette begrænses til børn, som du og dit barn i forvejen kender i den virkelige verden? Eller må det også være andre børn, så længe du som forælder siger okay? Forklar dit barn, at vi på grund at internettets beskaffenhed aldrig helt kan vide, hvem der er i den anden ende.

     Lær at rapportere andre brugere

Du kan anmelde/rapportere andre brugere eller upassende indhold til MovieStarPlanets Support og Sikkerhedsteam. Her kan du også slette upassende kommentarer fra dit barns side samt blokere andre brugere. Lær mere her.

     Vær anonym

Forklar, hvorfor det er vigtigt ikke at afsløre personlige informationer (såsom navn, telefonnummer, adresse, etc.)

     Vælg et sikkert password

Hjælp børnene med at vælge et sikkert password, som ingen kan gætte, for det er første skridt til at beskytte deres bruger. Børn, der siger, at de er blevet “hacket” (for det kalder de det) har enten afsløret deres password over for en ven, eller deres password har ganske enkelt været for nemt at gætte. Det er også muligt, at de har glemt at logge ud fra en computer på skolen eller en anden fælles eller offentlig tilgængelig computer. I disse tilfælde er det ejeren af brugerkontoen, som har ansvaret for enhver upassende opførsel, der har fundet sted på deres bruger.

     Forklar anonymitet

Tal med dit barn om de fordele og ulemper, der kan være forbundet med, at man ikke altid kender sine online venner i den virkelige verden. At eksperimentere med forskellige personligheder kan være en både sjov og naturlig del af at vokse op, men det kan også føre til konflikter og misforståelser.

     Fotografier

Deling at billeder online er noget, som børn virkelig har taget til sig. Nogle af vores spil har funktionalitet, der gør det muligt for børnene at uploade stilbilleder. Alle fotografier bliver modereret både før og efter, at de bliver tilgængelige for andre brugere i spillet. Dette betyder, at et billede, inden det bliver tilgængeligt i spillet, bliver evalueret af en uddannet moderator med henblik på at sikre, at det ikke overtræder reglerne. Billeder, der ikke lever op til reglerne, bliver afvist og vil ikke være tilgængelige i spillet. De billeder, som bliver godkendt og derfor tilgængelige i spillet, vil endvidere blive kontrolleret af moderatorer i forbindelse med moderation af andre brugeres kommentarer til billedet. Det er vigtigt altid at spørge om tilladelse, inden man tager billeder af andre eller deler billeder af dem online. Forklar dit barn, at man altid bør respektere et ‘Nej’. Alle brugere har læst vores regler for billeddeling, inden de uploader billeder.

 


Følg
Var denne artikel en hjælp?