Vilkår & Betingelser

MovieStarPlanet ApS vilkår og betingelser 

Ikrafttrædelsesdato: 13/12/2018

Aftale

Disse vilkår og betingelser er en aftale mellem MSP EMEA ApS, reg. nr. 36548061, MovieStarPlanet Group of Games ("MovieStarPlanet") og enhver bruger af MovieStarPlanet-produkter ("Bruger / Brugere").

 

MovieStarPlanet omfatter MovieStarPlanet, BooniePlanet, BlockStarPlanet og eventuelle spil eller produkter udviklet af MovieStarPlanet.

 

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer brugerne også at følge alle reglerne i MovieStarPlanet-spillene.

MovieStarPlanet kan til enhver tid ændre disse vilkår og betingelser. Brugere vil blive informeret via e-mail, når der sker ændringer. 

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser anerkender brugeren, at adgang til MovieStarPlanets spil og websteder udgør en øjeblikkelig levering. Således fortabes retten til annullering på det tidspunkt hvor MovieStarPlanet-spillene tilgås.

 

Hvem kan spille vores spil

MovieStarPlanet-spil er primært for brugere i alderen 8 og 15 år.

MovieStarPlanet opfordrer ikke voksne (personer over 18 år) til at bruge webstedet.

 

Forældrekontrolcenter

MovieStarPlanet gør det lettere for forældre/værger, der ønsker at deltage og overvåge deres barns onlineaktiviteter, at tilmelde sig vores gratis service kaldet Forældrekontrolcenter. Dette giver forældre/værger fuld kontrol over deres barns onlineaktiviteter på tværs af alle MovieStarPlanet-spillene. Dette omfatter barnets adgangskoder og adgang til sociale funktioner (som fx YouTube, chatrum, fotodeling).

 

MovieStarPlanet Copyright

Alle MovieStarPlanet-spil, hjemmesider og andre produkter fremstillet af selskabet ejes af MovieStarPlanet ApS.

MovieStarPlanets websteder og spil er kun lavet til underholdning. Det betyder, at brugere ikke kan tjene penge på nogen MovieStarPlanet-ejendom.

 

MovieStarPlanet giver brugere en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, begrænset ret og licens.

Dette giver brugere rettigheder til at tilgå og spille på MovieStarPlanets websteder.

Alle rettigheder og indhold i vores spil ejes af MovieStarPlanet ApS.

Brugere har ikke lov til at bruge noget MovieStarPlanet-materiale, som fx tøj og genstande, logoer, ikoner, baggrunde, baggrundsmusik mv. til egen fortjeneste uden for MovieStarPlanet-spil og -websteder. 

Det betyder, at brugere ikke må kopiere, distribuere, sælge, offentliggøre, sende eller på anden måde genbruge MovieStarPlanet-materiale til tredjepart uden skriftlig godkendelse fra MovieStarPlanet.

Brugere må ikke ændre, revidere eller erstatte materiale, der findes på webstedet, hverken delvis eller i sin helhed.

Forsøg på eller rent faktisk at bryde reglerne vil udgøre et brud på vilkårene. MovieStarPlanet har ret til at blokere brugere og søge erstatning, hvis reglerne brydes.

Brugergenereret indhold og andet materiale

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser giver brugerne MovieStarPlanet ret til at offentliggøre brugeroprettet indhold og/eller materiale på ethvert medium valgt af MovieStarPlanet uden kompensation.

Det betyder, at brugere giver MovieStarPlanet ret til at bruge, kopiere, præsentere, gengive, vise, udføre, redigere, integrere, oprette afledte værker fra licens samt dele indhold og materiale, der bliver oprettet, til både kommerciel og ikke-kommerciel brug. Dette omfatter indhold genereret gennem MovieStarPlanet-konkurrencer.

Suspension og annullering af medlemskab

MovieStarPlanet forbeholder sig ret til at suspendere, annullere eller slette brugermedlemmer og lukke brugerkonti, hvis brugeren bryder MovieStarPlanet-spillenes regler, eller hvis der ikke logges ind på en konto i en periode på fire måneder.


Du kan læse MovieStarPlanet-spillenes regler her

 

Eksterne websteder

MovieStarPlanet har lov til at dele links til andre websteder eller materiale hvad angår spilbeskeder.

MovieStarPlanet er ikke ansvarlig for sikkerheden på eksterne websteder eller ressourcer og anbefaler ikke og er ikke ansvarlig for indhold, reklamer, produkter eller andre materialer på eller tilgængelige fra sådanne websteder eller ressourcer.

MovieStarPlanet accepterer ikke ansvar for skader eller tab som følge af brugen af ​​produkter fremstillet af MovieStarPlanet. Dette omfatter eventuelle eksterne websteder, der kan være forbundet med MovieStarPlanet. 

 

 

Betingelser for salg

Når brugere køber et VIP-medlemskab, kan de købe specielle VIP-ting som fx digitalt tøj, genstande, animationer mv. ("Virtuelle varer") i spillene i løbet af deres medlemskab. VIP-medlemskaber og StarCoins bør gives, så snart betalingen er afsluttet, og MovieStarPlanet er blevet informeret af betalingsudbyderen.
Hvis en bruger ikke har modtaget deres VIP- eller diamantpakke, kan man kontakte os her.

Alle priser inkluderer moms og kan ændres. Brugerne vil blive underrettet om disse ændringer inden for en rimelig frist.

 

Alle valutaer i spillet kan kun bruges til at købe virtuelle varer i MovieStarPlanet-spillet.

Valuta i spillet kan ikke overføres til en anden bruger. Valuta i spillet har ingen reel pengeværdi.

 

Brugere kan give andre brugere en 1 uges VIP-medlemskupon, når de køber et 1 års VIP-medlemskab og/eller en diamant-top-op-pakke.

Brugere kan ikke indløse eller få pengene tilbage for ubrugte StarCoins eller anden valuta i spillet fra MovieStarPlanet-spil.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser forstår brugerne, at MovieStarPlanet bevarer retten til at ændre MovieStarPlanet-spil og alle aspekter af figurer, emner, point og valuta i spillet.


MovieStarPlanet foretager regelmæssigt ændringer i MovieStarPlanet-spillene. Brugere erkender, at MovieStarPlanet kan og vil ændre funktioner eller evner i enhver del af MovieStarPlanet-spillene eller de virtuelle varer. Dette kan omfatte ændring af værdi, handling eller tilgængelighed af ​​de virtuelle varer.

Virtuelle varer er en begrænset licensrettighed under disse vilkår og betingelser.
De kan ikke indløses for nogen pengesum eller pengeværdi fra MovieStarPlanet på noget tidspunkt.Betalinger / køb fra MovieStarPlanet

Hvis brugere er under 18 år eller ikke betaler deres egne regninger, skal der gives tilladelse fra enten en forælder eller værge, som er ansvarlig for købet. Betalingskort, der kan bruges af nogle børn, som er under 18 år, må ikke købe tjenester på MovieStarPlanet.  

 

Ved brug af MovieStarPlanet-produkter / -tjenester angiver brugeren enten
(i) et barn med godkendelse fra en værge til at tilgå MovieStarPlanet eller
(ii) et barn med samtykke fra hans / hendes forælder.

Vær opmærksom på, at hvad angår GDPR (den generelle databeskyttelsesforordning), så gælder der forskellige aldre for verificerbar forældresamtykke i de forskellige EU-medlemslande ved køb.

I begge tilfælde bekræfter brugeren, at han / hun har det rette retsgrundlag til at abonnere på MovieStarPlanet-produkterne eller bruge sine egne penge.

 

Hvis der sker en fejlagtig betaling til MovieStarPlanet-spillene, uanset betalingsmetoden, så slettes brugerkontoen.
Hvis brugerne ikke følger vilkårene og betingelserne, kan kontoen opsiges, og enhver valuta eller andre virtuelle varer i spillet, der er tildelt brugeren, vil gå tabt.

Brugere vil også miste VIP og andre køb, de har gjort, når de sletter deres MovieStarPlanet-, BooniePlanet- eller BlockStarPlanet-konti.

For at beskytte brugerne mod svig og for at opretholde et højt sikkerhedsniveau for online-køb, kan MovieStarPlanet foretage verifikationskontrol.

Verifikationskontrollen kan indeholde data, herunder adresse og betalingsoplysninger, når du køber et produkt.

 

Med nogle VIP-pakker har du mulighed for at vælge enten en enkeltbetaling eller en automatisk, tilbagevendende betaling.

Hvis du vælger den automatiske betalingsopsætning, så fornys dit medlemskab automatisk.

Hvis du ønsker at deaktivere den automatiske betaling, så kan du læse denne artikel.

 

 

Kreditkortsikkerhed

MovieStarPlanet bruger en tredjepartsbetalingsudbyder og lagrer ikke kreditkort- eller bankkontooplysninger. Alle kreditkort- og bankkontooplysninger opbevares af betalingsudbyderen i krypteret form i et datasystem med høj sikkerhed, som er i overensstemmelse med GDPR (den generelle databeskyttelsesforordning).

 

Betalingsudbyderens indsamling og opbevaring af følsomme oplysninger følger kravene i GDPR og overholder alle internationale sikkerhedsstandarder samt danske sikkerhedsstandarder.

 

 

Tilbagebetalinger

Når der foretages køb i MovieStarPlanet-spillene (herunder VIP-medlemskab, valuta og andre virtuelle varer i spillet osv.), fjerner brugerne deres ret til refusion.
Evt. undtagelser til dette sker efter MovieStarPlanets skøn.

*Hvis du vil bestride et køb, bedes du kontakte supportteamet på MovieStarPlanet ved hjælp af de kontaktoplysninger, der findes til sidst i ​​vilkårene.

Politik om gentagne overtrædelser

MovieStarPlanet respekterer andres immaterielle rettigheder og beder brugerne om at gøre det samme. MovieStarPlanet har en politik, der overholder loven om ophavsret, som indeholder bestemmelser om fjernelse af brugere, som gentagende gange bryder disse regler, under passende omstændigheder.

MovieStarPlanet kan fjerne adgang for brugere, der poster materiale i MovieStarPlanet-spillene uden at have ret og tilladelse til dette, og kan søge erstatning.

Sletning af konto

Hvis en bruger foretager en uautoriseret betaling til MovieStarPlanet, uanset betalingsmetode, bliver kontoen permanent slettet.
Hvis en bruger ikke følger disse vilkår og betingelser, kan kontoen blive slettet med tab af eventuel valuta og / eller virtuelle varer i spillet, som profilen måtte have.
Hvis en bruger sletter sin egen konto, vil brugeren også miste enhver valuta i spillet, der er tilbage i kontoen.

 

Ansvarsbegrænsninger

MovieStarPlanet ApS er det firma, der producerer onlinespil til rådighed for børn.

MovieStarPlanet giver ingen garantier af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, garantier vedrørende uafbrudt service eller fejlfri brug af spillet.
MovieStarPlanet giver ingen garantier for resultatet af brugen af ​​spillene.

Med forbehold for lovgivninger så gælder disse begrænsninger for alle skader forårsaget af brug af MovieStarPlanet, herunder eventuelle direkte, indirekte, hændelige eller følgeskader, og MovieStarPlanet hæfter ikke for erstatning. Dette gælder, selvom MovieStarPlanet i forvejen var blevet underrettet om muligheden for sådanne skader.

MovieStarPlanet støtter ikke og er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller pålideligheden af ​​udtalelser, råd eller erklæringer eller for stødende, ærekrænkende, uanstændige eller ulovlige poster eller adfærd i MovieStarPlanet-spillene. MovieStarPlanet og dennes direktører, medarbejdere eller agenter vil under ingen omstændigheder være ansvarlige for tab eller skader, der er forårsaget i denne henseende.

MovieStarPlanet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller for manglende overholdelse af anmodninger eller forpligtelser, hvis forsinkelsen eller manglende opfyldelse skyldes begivenheder uden for MovieStarPlanets kontrol.

 

Valg af lov og jurisdiktion

Disse vilkår og betingelser vil blive styret og fortolket i overensstemmelse med dansk lovgivning. Brugere indvilger specifikt til personlig jurisdiktion i Danmark i forbindelse med tvister mellem dig og MovieStarPlanet som følge af disse vilkår og betingelser eller vedrørende dette emne. MovieStarPlanet og brugerne er enige om, at det eksklusive værneting for enhver tvist mellem parterne som følge af disse vilkår og betingelser eller vedrørende dette emne vil være ved domstolene i København.

Dine data
Vi indsamler begrænsede data under besøg på et hvilket som helst MovieStarPlanet-spil og websteder. Dataene bliver brugt i god tro for at forbedre din oplevelse. Det bliver også indsamlet af sikkerhedsmæssige årsager og brugt til analyseformål.


Inaktive konti med data i spillene slettes efter en periode på 12 måneder. Du kan til enhver tid slette din konto ved at bruge det tilgængelige værktøj i spillet. Dette vil resultere i, at dataene bliver slettet.
Læs mere om de data, vi indsamler i vores privatlivspolitik.

 

Kontakt

MSP EMEA ApS

Mikado House

Rued Langgaards Vej 8

2300 København S

Danmark

 

Selskabets registreringsnummer: 36 54 80 61

*Kontakt support

 

 

 

 

 


Følg
Var denne artikel en hjælp?