Villkor

Giltighetsdatum: Februari 21 2017

Avtal

Överenskommelse

Dessa användarvillkor är en överenskommelse mellan MSP EMEA ApS, reg.nr. 36548061, MovieStarPlanet Group Games ("MovieStarPlanet") samt alla användare av MovieStarPlanets produkter ("Användare"). MovieStarPlanet omfattar MovieStarPlanet, Boonie-Planet, RobotBlast-Planet samt övriga efterföljande spel publicerade eller utvecklade av MovieStarPlanet på varje plattform. Genom att acceptera dessa användarvillkor accepterar användaren även att följa alla regler på MovieStarPlanet, BooniePlanet samt BlockStarPlanet som, framför allt, innebär att vara trevlig och respektfull gentemot andra användare.

MovieStarPlanet förbehåller sig rättenatt när som helst ändra dessa användarvillkor. Användarna blir vid eventuella ändringar av villkoren uppmärksammade på dessa med en veckas varsel, via ett meddelande på MovieStarPlanets hemsidor. Om användaren fortsätter att bruka någon av MovieStarPlanets hemsidor eller plattformar, efter datum för villkorsändring, godkänner användaren automatiskt ändringarna genom sitt fortsatta bruk.

Genom att acceptera dessa användarvillkor bekräftar Användaren att inträde till MovieStarPlanets spel samt webbsidor utgör direkt produktleverans. Därför är rättigheten till annullering förverkad vid tiden för inträdelse till MovieStarPlanets spel.

Vuxendeltagande

MovieStarPlanet erbjuder webbsidor samt appar i huvudsak för barn mellan 8 och 15 år. Som del av vår trygghetspolicy för barn uppmanar inte MovieStarPlanet att vuxna (över 18 år) använder webbsidorna. Vuxna tillåts endast på MovieStarPlanets webbsidor under följande förhållanden:

 • I egenskap av förälder/förmyndare som övervakar eller hjälper eget barn att navigera samt använda webbsidan.
 • Rättsväsende, journalister, frivilligorganisationer eller andra professioner som önskar
  tillgång till webbsidan i utbildningssyfte, för rättsliga åtaganden eller forskningssyften. Tillgång
  (samt datum och tid för deltagande) krävs från MovieStarPlanets säkerhetschef genom att maila till: safety@moviestarplanet.com

MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att blockera varje vuxen från bruk av webbsidan vid brott mot ovanstående punkter. Återbetalningar godkänns endast om Användaren inte har brutit mot användarvillkoren enligt skrivet vid tidpunkt när så sker.

MovieStarPlanet
MovieStarPlanets spel, webbsidor etc. ägs av MovieStarPlanet. MovieStarPlanets webbsidor är endast för individuellt, icke-kommersiellt, icke-överlåtbart bruk. Om Användaren samtycker till användarvillkoren beviljar MovieStarPlanet Användaren en personlig, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, begränsad rättighet samt licens. Detta tillåter Användare att deltaga samt spela på MovieStarPlanets webbsidor.

Alla rättigheter samt innehåll på MovieStarPlanets webbsidor är reserverade samt ägda av MovieStarPlanet. Individer tillåts inte använda MovieStarPlanet-material, så som movie stars, movie star-kläder och artiklar, logotyper, ikoner, bakgrunder, bakgrundsmusik etc. för kommersiellt bruk, utanför MovieStarPlanets webbsidor. Detta betyder att användare inte får kopiera, sprida, sälja, skicka eller på annat vis överföra MovieStarPlanets material till tredje part, utan samtycke av MovieStarPlanet. Individer får inte delvis eller helt ändra, revidera, eller ersätta material funnet på webbsidan.

Brott, eller försök till brott, utgör överträdelse av användarvillkoren och MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att blockera Användare som utför sådana brott och begära skadestånd.

Användargenererade filmer och annat material
Brott, eller försök till brott, utgör överträdelse av användarvillkoren och MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att blockera Användare som utför sådana brott och begära skadestånd.

Genom att acceptera användarvillkoren ger Användaren MovieStarPlanet rättigheten att utan kompensation publicera Användarskapade filmer och/eller material under obegränsad tid rakt igenom hela Internet, på TV eller andra medier valda av MovieStarPlanet. Användaren ger därmed MovieStarPlanet rättigheten att använda, kopiera, presentera, reproducera, visa upp, utföra, redigera, integrera, skapa härledda verk från licenser samt även att distribuera filmer och material skapade för både kommersiellt samt icke-kommersiellt bruk.

Upphävande eller annullering av medlemskap
MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att upphäva eller annullera medlemskap samt stänga ned Användarkonton vid överträdelse av detta avtal och/eller reglerna på MovieStarPlanets webbsidor enligt nedanstående regler (samt även om ett konto inte har brukats på fyra månader eller mer).

Regler på MovieStarPlanet:

 1. Dela inte ditt lösenord och fråga inte en annan Användare om deras lösenord. MovieStarPlanet frågar aldrig Användare efter deras lösenord, och Användare skall aldrig avslöja sina lösenord till MovieStarPlanet i någon form - varken i spelet eller utanför webbplatsen. Du får inte lov att sälja eller ge bort ditt konto.
 2. Dela inte med dig av Användardetaljer vid löfte om fritt VIP-medlemskap, StarCoins eller andra former av priser eller belöningar. Ingen, förutom MovieStarPlanet, kan ge dig gratis VIP-medlemskap eller StarCoins.
 3. Avslöja aldrig personlig information (ditt riktiga namn, email, telefonnummer, ålder,                     adress, vad din skola heter, användarnamn på FaceBook, Skype, MSN med mera) i chattrum, på forum, nyhetsflöden, fotografier, eller andra verktyg för sociala medier. Dock kan MovieStarPlanet lägga till funktioner till spelet där deltagande kräver att du delger viss information, på volontär basis, till exempel att välja vilken skola du går på. Du kan när som helst ta bort denna information.
 4. Skriv aldrig något som är sexuellt eller rasistiskt.
 5. Välj inte ett användarnamn som diskriminerar en persons kön, sexualitet eller ras. Använd inte ditt riktiga namn som användarnamn.
 6. Trakassera inte eller irritera andra användare, eller fråga om artiklar. Erbjud inte heller andra användare artiklar eller gåvor eller priser i utbyte mot något.
 7. Använd inte kränkande eller stötande språk eller ha smädligt beteende.
 8. Låtsas inte vara anställd personal på MovieStarPlanet. En riktig moderator har en moderator-bricka som alltid syns. 
 9. Bryt eller försök inte att bryta mot upphovsrättsliga lagar.
 10. Skicka inte kedjebrev och kopiera/klistra inte in kedjebrev.
 11. Prata inte om hur man fuskar eller använder fusk för att gå vidare i spelet. Att använda fusk, automatisering (Bots), hacks, eller någon annan obehörig programvara som har skapats för att ändra spelet är inte tillåtet.
 12. Stjäl inte från eller lura av andra användare deras saker.
 13. Gör eller försök inte att göra reklam för produkter eller tjänster för kommersiellt bruk.

Länkar
MovieStarPlanet tillhandahåller, och Användare kan inkludera, länkar till andra webbplatser eller resurser i direkt relation till spelmeddelanden. MovieStarPlanet tar inte ansvar för säkerheten utav sådana externa webbplatser eller resurser samt stödjer inte, ansvarar inte för och är inte förpliktigade av webbplatsernas innehåll, reklam, produkter, eller annat material tillgängligt på dessa. MovieStarPlanet är inte ansvariga eller förpliktigade, varken direkt eller indirekt, för skada eller förluster som orsakats av, eller i anslutning till, bruk av, eller bristande bruk av, någon form av integritetspolicy, innehåll, varor eller tjänster tillgängliga på externa webbplatser eller liknande resurser.

Försäljningsvillkor
När Användaren köper ett VIP-medlemskap, har denne bland annat möjlighet att införskaffa speciella VIP-kläder, artiklar, animationer med mera ("virtuella varor") i spelen under den period Användaren har sitt VIP-medlemskap.

VIP-medlemskap och StarCoins finns att tillgå så fort betalningen för dessa är komplett, samt att MovieStarPlanet är informerade om detta från vår betalleverantör. Alla priser är inklusive moms och är dessutom föremål för förändring inom skälig tid.

StarCoins eller annan valuta i spelet, vare sig köpt eller intjänad, kan endast användas till att köpa virtuella varor på MovieStarPlanets webbsidor.

Valuta i spelet kan inte överföras till annan Användare och har inget monetärt värde. Därför kan Användare inte återköpa, eller vara berättigade till, monetära returer för icke brukade StarCoins eller övriga valutor från MovieStarPlanet.

Genom att acceptera dessa villkor bekräftar Användarna att MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att modifiera samt uppdatera MovieStarPlanet, BonniePlanet och RobotBlast-Planet webbsidorna samt alla aspekter gällande karaktärerna, artiklarna, poängsystemen samt valutan i dessa. MovieStarPlanet utför ändringar av MovieStarPlanets webbplatser på regelbunden basis. Användarna accepterar att MovieStarPlanet kan, och kommer, i egen riktning, modifiera artiklar, funktioner eller dispositionen av vilket element som helst på MovieStarPlanets webbplatser eller virtuella gods. Detta kan inkludera ändring av värde, funktion eller tillgänglighet av de virtuella varorna. De virtuella varorna representerar en begränsad licens kontrollerad av dessa användarvillkor, och är inte återköpbara - oavsett monetär ersättningsgrad eller värde från MovieStarPlanet - oavsett tidpunkt.

Betalningar/Köp från MovieStarPlanet
Om Användaren är under 18 år, eller inte betalar sina egna räkningar, krävs tillstånd från antingen förälder eller förmyndare, person ansvarig för betalningen eller kortinnehavaren, innan någon form av köp sker på MovieStarPlanets webbplatser. Vid bruk av MovieStarPlanets produkter och tjänster garanterar Användaren att antingen vara (i) ett barn med godkännande från förmyndare att bruka MovieStarPlanet eller (ii) vara ett barn med befogenhet givet av hans/hennes förälder/föräldrar för bruk av MovieStarPlanet. I båda fallen garanterar Användaren att denne innehar nödvändig legal bas för att prenumerera på någon utav MovieStarPlanets prenumerationstjänster eller bruk av egna pengar i relation till dessa.

Om otillåten betalning sker till MovieStarPlanet - oavsett betalningsmetod - blir Användarens konto permanent borttaget. Fortsättningsvis, om Användaren inte följer utstakade användarvillkor, kan dennes konto bli blockerat alternativt borttaget. Alla StarCoins eller andra virtuella varor i spelet tillhörandes en sådan användare förloras. Var uppmärksam på att detta även gäller när Användare på egen hand raderar eget konto på MovieStarPlanet, BooniePlanet eller RobotBlastPlanet.

För att skydda Användarna mot bedrägeri, samt bibehålla en hög säkerhetsnivå gällande onlineköp, har MovieStarPlanet rättighet att be om verifikation. Verifikationskontrollen kan bestå av data skickat vid köpskeendet, inklusive adress och betalningsinformation.

Med vissa VIP-paket har du möjligheten att välja om du vill betala bara en gång, eller om du vill att det sköts automatiskt, med återkommande betalningar.

Om du väljer att använda automatisk betalning så kommer ditt medlemskap att förnyas automatiskt. 

Om du vill stänga av automatisk betalning så var vänlig följ dessa steg:

*Logga in på ditt konto

*Klicka på "Inställningar" uppe i högra hörnet, och gå till "Mina betalningar"

*Klicka på "Stäng av automatisk betalning." Detta får effekt direkt och inga mer pengar kommer bli dragna.


Kreditkortssäkerhet
MovieStarPlanet använder betallösning från tredje part. Därför sparar vi inte, eller på något vis lagrar, kreditkortsinformation samt bankkontoinformation. All kreditkorts- samt bankinformation sparas endast av tredjepartslösningen i krypterad form inuti ett datorteknologiskt högsäkerhetscenter. All insamling och lagring av känslig information utav denna tredje part, överensstämmer med kraven från personuppgiftslagen samt överensstämmer även med alla internationella säkerhetskrav samt standarder likväl säkerhetsstandarderna för den danska industrin.

Återbetalningar
När köp väl gjorts på MovieStarPlanets webbplatser (detta inkluderar även VIP-medlemskap, StarCoins samt övriga virtuella varor med flera), avstår Användarna sin rätt till kontant återbetalning. Undantag från denna regel görs efter eget gottfinnande av MovieStarPlanet. Vid dispyt gällande ett köp uppmanas ni kontakta MovieStarPlanets support. Använd kontaktuppgifterna funna i slutet av detta dokument.

Policy vid upprepade förseelser
MovieStarPlanet respekterar andra användares immaterialrättsliga rättigheter och ber användarna göra detsamma. MovieStarPlanet har antagit samt implementerat en policy som innebär rättigheten att helt avsluta, under rätt omständigheter, Användarnas tillgång till spelen vid upprepade förseelser mot våra regler. MovieStarPlanet kan avsluta tillgången för Användare som vid upprepade tillfällen utan tillåtelse eller nödvändiga rättigheter, laddar upp eller tillverkar material som ägs av andra, på MovieStarPlanets webbplatser, och förbehåller sig rätten att begära skadestånd i de fallen.

Avslut
Då en Användare utför någon form utav oauktoriserad transaktion till MovieStarPlanet, oavsett betalningsmetod, blir dennes konto permanent borttaget. Skulle en Användare inte följa våra stadgar samt villkor kan dennes konto bli borttaget, vilket bidrar till förlust av alla köp av virtuella gods gjorda i spelet samt även förlust av spelvaluta tillhörandes kontot. Skulle Användaren på egen hand radera eget konto på MovieStarPlanet förlorar denne även alla virtuella gods samt valuta knutna till kontot.

Begränsningar av ansvarsskyldighet
MovieStarPlanet består primärt av onlinespel tillgängliga på en "i befintligt skick"-basis. MovieStarPlanet lämnar inga garantier för, samt begränsningar till, obegränsad eller oavbruten tillgång till tjänster eller felfritt bruk av spelen. MovieStarPlanet lämnar heller inte några garantier för uppnådda resultat vid bruk av spelen. Enligt obligatorisk lagstiftning gäller dessa begränsningar av ansvarsskyldighet gällande all uppkommen skada orsakad av något som helst bruk av MovieStarPlanet samt direkt, indirekt, oförutsedd eller betydande skada. MovieStarPlanet är i dessa fall inte betalningsskyldig eller ekonomiskt ansvarig för uppkomna skador. Detta gäller även om MovieStarPlanet på förhand blivit uppmärksammade på möjligheten till sådana skador. MovieStarPlanet stödjer inte, samt är inte ansvariga för, riktigheten eller tillförlitligheten gällande åsikter, råd, uttalanden samt inte heller kränkande, oanständigt eller illegalt uppträdande på MovieStarPlanets webbplatser samt andra plattformar. Under inga omständigheter eller förhållanden kommer MovieStarPlanet, eller någon av deras direktörer, anställda eller agenter bli ansvarsskyldiga för uppkomna förluster eller skador. MovieStarPlanet ansvarar inte för förseningar eller fördröjningar av brister samt obligationer, om dessa sker på grund av händelser utanför MovieStarPlanets kontroll.

Val av lagar och rättsskipning

Dessa användarvillkor kontrolleras och tolkas i enlighet med dansk lagstiftning. Användare samtycker specifikt med domsrätten i Danmark i samband med någon form av dispyt mellan dig och MovieStarPlanet gällande dessa användarvillkor eller ärenden tillhörande dessa villkor. MovieStarPlanet samt Användarna är överens om att mötesplatsen för all form av dispyt mellan parterna orsakad av något i dessa användarvillkor sker i Köpenhamns domstol.

MSP EMEA ApS

Mikado House
Rued Langgaards Vej 8
2300 Copenhagen S
Denmark

Företagets organisationsnummer: 36 54 80 61

Var denna artikel till hjälp?