Villkor

MovieStarPlanet ApS Användarvillkor 

Gäller från datum: 20/4/2020

Avtal

Dessa användarvillkor utgör ett avtal mellan MSP EMEA ApS, reg. nr. 36548061, MovieStarPlanet Group of Games ("MovieStarPlanet") och användare av MovieStarPlanet-produkter ("Användare").

 

MovieStarPlanet omfattar MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2, BlockStarPlanet och alla spel eller produkter som utvecklas av MovieStarPlanet.

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor går Användaren även med på att följa samtliga regler i MovieStarPlanets spel.

MovieStarPlanet kan när som helst ändra dessa villkor. Användarna informeras om eventuella ändringar via e-post.

 

Genom att acceptera dessa användarvillkor förstår Användaren att tillgång till MovieStarPlanets spel och webbsidor utgör en omedelbar leverans. Därför förlorar Användare rätten att avbryta när de öppnar ett MovieStarPlanet-spel.

Vem kan spela våra spel?

MovieStarPlanets spel är främst riktade till användare i åldern 8 till 15 år.

MovieStarPlanet uppmuntrar inte vuxna (över 18 år) att använda webbsidan.

 

Föräldrakontrollscenter

MovieStarPlanet gör det möjligt för föräldrar och vårdnadshavare att registrera sig i vårt kostnadsfria föräldrakontrollscenter om de önskar vara delaktiga i och hålla koll på sina barns onlineaktivitet. Detta ger föräldrarna/vårdnadshavarna fullständig kontroll över barnen onlineaktivitet i alla MovieStarPlanet-spel. Detta inkluderar barnens lösenord och åtkomst till sociala funktioner (exempelvis YouTube, chattrum och fotodelning).

När ett barn skapar ett konto i ett av MovieStarPlanets spel och försöker använda någon av de sociala funktionerna måste de ange sin verkliga ålder.
Om barnet inte är tillräckligt gammal för att hantera sitt eget konto ombes han eller hon att ange en förälders eller vårdnadshavares e-postadress.

MovieStarPlanet upphovsrätt

Samtliga MovieStarPlanet-spel, webbsidor och andra produkter skapade av företaget ägs av MovieStarPlanet ApS.

MovieStarPlanets webbsidor och spel skapas endast i underhållningssyfte. Detta innebär att Användare inte kan generera intäkter via MovieStarPlanets egendom.

MovieStarPlanet ger Användare en personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar begränsad rätt och licens. Denna ger Användare rätten att öppna och spela på MovieStarPlanets webbsidor.

Alla rättigheter och allt innehåll i våra spel ägs av MovieStarPlanet ApS.

Användare får inte använda MovieStarPlanets material, så som kläder och föremål, logotyper, ikoner, bakgrunder, bakgrundsmusik och så vidare, i vinstdrivande syften utanför MovieStarPlanets spel och webbsidor.

Detta innebär att användare inte får kopiera, distribuera, sälja, publicera, skicka eller på annat vis återskapa MovieStarPlanets material till tredje part utan skriftligt tillstånd från MovieStarPlanet.

Användare får inte ändra, revidera eller ersätta något material från webbsidan, varken delvis eller fullständigt.

Försök till eller genomförda regelbrott utgör ett avtalsbrott. MovieStarPlanet har rätt att blockera Användare som bryter mot reglerna och söka skadestånd.

 

Användargenererat innehåll och övrigt material

Genom att acceptera dessa användarvillkor ger Användare MovieStarPlanet rätten att utan ersättning publicera Användargenererat innehåll och/eller material i samtliga medier efter MovieStarPlanets tycke.

Detta innebär att Användare ger MovieStarPlanet rätten att använda, kopiera, presentera, återskapa, visa, spela upp, redigera, integrera, skapa licensierade derivatverk samt dela innehållet och det skapade materialet i både vinstdrivande och icke-vinstdrivande syften. Detta inkluderar innehåll som genererats genom tävlingar i MovieStarPlanet.

 

Avstängning och upphävning av medlemskap

MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att stänga, upphäva eller radera Användares medlemskap och stänga Användares konton om användaren begår regelbrott i MovieStarPlanets spel enligt reglerna, eller om Användare inte har loggat in på sitt konto under en fyra månaders period.


Du kan läsa MovieStarPlanets spelregler här

Externa webbplatser

MovieStarPlanet kan dela länkar till andra webbsidor eller annat material i samband med spelmeddelanden.

MovieStarPlanet ansvarar inte för säkerheten på externa webbsidor eller resurser och varken rekommenderar eller kan hållas ansvariga för innehåll, reklam, produkter eller övriga material tillgängliga på eller från dylika webbsidor eller resurser.

 

MovieStarPlanet åtar sig inte ansvaret eller skyldigheterna för några skador eller förluster orsakade i samband med användningen av produkter skapade av MovieStarPlanet. Detta inkluderar externa webbsidor med möjlig koppling till MovieStarPlanet.

 

Försäljningsvillkor

När Användare köper ett VIP-medlemskap har de möjligheten att köpa särskilda digitala VIP-kläder, föremål, animationer etc. (“Virtuella varor”) i spelen under medlemskapets varaktighet. VIP-medlemskap och StarCoins bör tillhandahållas så fort betalningen är genomförd och MovieStarPlanet har meddelats av dess betalningsleverantör. Om en Användare inte har mottagit sitt VIP-medlemskap eller diamantpaket, kontakta oss här.

Alla priser uppges med moms inräknad och kan komma att ändras. Användare meddelas om dessa ändringar inom en rimlig period.

 

Alla valutor i spelet kan endast användas för att köpa Virtuella varor i MovieStarPlanet-spel.

Spelens valuta kan inte överföras till andra Användare. Spelvalutan har inget monetärt värde.

Användare kan ge andra Användare en kupong för en veckas VIP-medlemskap när de köper ett års VIP-medlemskap och/eller ett diamantpaket.

Användare kan inte lösa in eller ta emot en monetär återbetalning för icke förbrukade StarCoins eller andra spelvalutor från MovieStarPlanets spel.

Genom att acceptera dessa användarvillkor förstår Användare att MovieStarPlanet förbehåller sig rätten att anpassa MovieStarPlanets spel och alla beståndsdelar av figurer, föremål, poäng och spelvaluta.

 

MovieStarPlanet gör regelbundna ändringar av MovieStarPlanets spel. Användare tillkännager att MovieStarPlanet kan och kommer att modifiera funktioner eller egenskaper gällande alla delar av MovieStarPlanets spel eller Virtuella varor. Detta kan omfatta ändringar av priser, funktioner eller tillgänglighet för Virtuella varor.

 

Virtuella varor är en begränsad licensrättighet som styrs av dessa användarvillkor.

De kan inte lösas in för någon pengasumma eller något monetärt värde från MovieStarPlanet, någonsin.


Betalningar/köp från MovieStarPlanet

Om användare är under 18 år eller inte betalar sina egna räkningar krävs tillstånd från en förälder eller målsman som ansvarar för köpet. Betalkort som kan användas av vissa barn under 18 år får inte användas för att köpa tjänster från MovieStarPlanet.

 

Genom att använda MovieStarPlanets produkter/tjänster säger Användaren sig vara antingen

(i) ett barn med målsmans tillstånd att använda MovieStarPlanet eller

(ii) ett barn med sina föräldrars tillstånd.

 

Kom ihåg: i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) gäller olika åldrar för förälders bekräftade samtycke vid köp i olika EU-länder.

I båda fallen bekräftar Användaren sina dugliga och lagliga grunder för att abonnera MovieStarPlanets produkter eller använda sina egna pengar.

Om en felaktig betalning görs till MovieStarPlanets spel - oavsett betalningsmetod - kommer Användarens konto att raderas.

Om Användare inte följer användarvillkoren kan kontot raderas och samtliga spelvalutor och andra Virtuella varor i Användarens ägo kommer att förloras.

 

Användare kommer även att förlora sina VIP-medlemskap samt andra köp de har genomfört när de raderar sina konton för MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 eller BlockStarPlanet.

 

För att skydda användare mot bedrägeri och vidhålla en hög säkerhetsnivå för onlineköp kan MovieStarPlanet utföra bekräftelsekontroller.

 

Bekräftelsekontrollen kan innehålla uppgifter inklusive adress och betalningsinformation när ett köp utförs.

Vissa VIP-paket ger dig möjligheten att välja en enda betalning eller en automatiskt återkommande betalning.

Om du väljer alternativet för automatisk betalning kommer ditt medlemskap automatiskt att förnyas. Om du väljer att avaktivera den automatiska betalningen, vänligen läs den här artikeln.

 

Kreditkortsäkerhet

MovieStarPlanet använder en tredje parts betalningsleverantör och lagrar inga uppgifter om kreditkort eller bankkonton. Alla uppgifter om kreditkort och bankkonton lagras av betalningsleverantören i krypterad form i ett säkert datacenter som följer dataskyddsförordningens (GDPR) regler.

 

All insamling och förvaring av känslig information av betalningsleverantören möter dataskyddsförordningens krav och följer alla internationella säkerhetsförordningar samt danska industrisäkerhetsförordningar.

 

 

Återbetalningar

När ett köp har utförts i MovieStarPlanets spel (inklusive VIP-medlemskap, spelvaluta och andra Virtuella varor etc.) förlorar Användare rätten till återbetalning.

Undantag görs efter MovieStarPlanets omdöme.


*För tvister om köp, kontakta supportteamet på MovieStarPlanet via kontaktuppgifterna i slutet av användarvillkoren.

 

Policy för upprepade regelbrott

MovieStarPlanet respekterar andras immateriella rättigheter och ber Användare att göra detsamma. MovieStarPlanet har en policy för respekt av upphovsrätt som tillåter radering, under lämpliga omständigheter, av Användare som bryter mot dessa regler upprepade gånger.

 

MovieStarPlanet kan blockera åtkomsten för Användare som lägger upp material på MovieStarPlanets spel som ägs av andra personer utan rätt eller tillstånd och kan i sådana fall söka skadestånd.

Radering av konto

Om en Användare gör en otillåten betalning till MovieStarPlanet – oavsett betalningsmetod – kommer kontot att raderas permanent.

Om en Användare inte följer dessa användarvillkor kan kontot raderas tillsammans med spelvaluta och/eller Virtuella varor som profilen må ha.

Om en Användare raderar sitt eget konto kommer Användaren också att förlora all spelvaluta som är kvar på kontot.

 

Begränsning av ansvar och skyldigheter

MovieStarPlanet ApS är ett företag som producerar onlinespel tillgängliga för barn.

MovieStarPlanet tillhandahåller inga garantier av något slag, inklusive men inte begränsat till garantier om oavbruten tjänst eller felfritt bruk av spelet.

MovieStarPlanet tillhandahåller inga garantier angående resultatet av användning av spelen.

 

Dessa begränsningar omfattas av alla lagstiftningar och gäller alla skador som orsakas av användning av MovieStarPlanet, inklusive direkta, indirekta, oavsiktliga eller konsekventa skador, och MovieStarPlanet har ingen skyldighet att betala skadestånd. Detta gäller även om MovieStarPlanet meddelades i förhand om att dylika skador var möjliga.

 

MovieStarPlanet varken stöder eller kan hållas ansvariga för riktigheten eller pålitligheten i åsikter, råd eller meddelanden, samt inte heller för förolämpande, ärekränkande, oanständiga eller olagliga inlägg eller beteenden i MovieStarPlanets spel. Varken MovieStarPlanet eller dess chefer, anställda eller ombud kan under några som helst omständigheter hållas ansvariga för förluster eller skador som orsakas i denna bemärkelse. MovieStarPlanet är inte ansvariga för förseningar eller oförmågan att uppfylla förfrågningar eller skyldigheter om förseningen eller det misslyckade uppfyllandet skedde på grund av omständigheter bortom MovieStarPlanets kontroll.

 

Val av lag och domsrätt

Dessa användarvillkor kommer att regleras och tolkas i enlighet med Danmarks lag. Användare samtycker specifikt till personlig jurisdiktion i Danmark i samband med tvister mellan dig och MovieStarPlanet med dessa användarvillkor som ursprung eller angående ett ämne med anknytning därtill. MovieStarPlanet och Användare accepterar att den exklusiva lokalen för tvister mellan båda parterna med dessa användarvillkor som ursprung eller angående ett ämne med anknytning därtill är rätten i Köpenhamn.

 

Dina uppgifter

Vi samlar in begränsade uppgifter under samtliga besök till alla MovieStarPlanets spel och webbsidor. Uppgifterna kommer att användas i god tro för att förbättra din upplevelse. Informationen samlas även in av säkerhetsskäl och i analytiska syften.

 

Inaktiva konton med speldata raderas efter en period på 12 månader. Du kan radera ditt konto när du vill via verktygen som finns tillgängliga i spelet. Det har som följd att uppgifterna raderas.

Läs mer om uppgifterna vi samlar in i vår sekretesspolicy.

 

 

Kontakt

MSP EMEA ApS

Mikado House

Rued Langgaards Vej 8

2300 Köpenhamn S

Danmark

 

Företagets registreringsnummer: 36 54 80 61

*Kontakta kundtjänst

 

 

 

 

 


Följ
Var denna artikel till hjälp?