Integritetspolicy

Sekretesspolicy för barn och föräldrar

Senast ändrad: 08 okt, 2020

Gäller från datum: 13 dec, 2018

Den här sekretesspolicyn reglerar insamlingen av personliga uppgifter från eller I samband med användning av MovieStarPlanet Group of Games (“MovieStarPlanet”).

 

MovieStarPlanet inkluderar MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 och BlockStarPlanet

Genom att skapa ett konto eller öppna eller använda MovieStarPlanets spel samtycker användare till att bindas av denna Sekretesspolicy och framtida uppdateringar.

Den här Sekretesspolicyn kan ändras vid vissa tillfällen utan förvarning och enligt MovieStarPlanets eget tycke. Vi strävar efter att meddela alla användare och deras förmyndare om alla allvarliga ändringar i sekretesspolicyn.

 

Vi lägger upp alla uppdateringar i Sekretesspolicyn på den här sidan tillsammans med en tidsanvisning.

Uppgifterna vi samlar in.

När du skapar ett konto i MovieStarPlanets spel eller på dess webbplatser ber vi dig att tillhandahålla oss med följande personliga information:

 • Ett användarnamn
 • Ålder

Vi kan senare be dig att uppge följande ytterligare information:

 • En e-postadress

Om användaren väljer att göra mobilköp begär vi:

 • Ett telefonnummer

 Om en användare är minderårig kommer vi att be om vårdnadshavarens e-postadres

Som de flesta andra webbsidor tar vi emot och lagrar vissa uppgifter när användare besöker sidan. Uppgifterna vi samlar in står uppräknade nedan. Dessa uppgifter samlas endast in av barnskydd- och säkerhetsskäl. Uppgifterna kommer endast att delas med brottsbekämpande organ som tillhandahåller nödvändig laglig dokumentation för att begära uppgifter i samband med barnskyddsfrågor.

 

 • IP-adress
 • Datumet kontot skapades
 • Chatt/skriftliga uppgifter
 • Inloggningsuppgifter

Vi samlar även in följande information i analytiska syften:

 • Domän/värd
 • Webbläsare
 • Operativsystem
 • Sökmotor
 • Tidsstämpel
 • Söktermer
 • Sökfrågor
 • Platsuppgifter: land och ort

 

Det bryter mot MovieStarPlanets regler att uppge personligt identifierbar information inom samtliga spelfunktioner. Försök att dela eller samla in personuppgifter kommer att åtgärdas med varningar eller tillfällig avstängning från spelet.

 

Hur vi använder din personligt identifierbara information

Vi använder den uppgivna personligt identifierbara informationen för att bedriva, underhålla, anpassa och förbättra spelets funktioner. Vi använder även informationen för säkerhetssyften och för att kommunicera med användare i supportsyfte, till exempel för att hjälpa användare återställa sina lösenord.

 

Avslöjande av din personligt identifierbara information

MovieStarPlanet säljer inte personligt identifierbar information; däremot kan vi avslöja information för tredje parter under följande omständigheter:

 

 • Vi kan avslöja information för andra som tillhandahåller tjänster till oss för att bedriva, vidhålla och förbättra webbsidans funktioner. De måste acceptera sekretessvillkor som liknar villkoren i MovieStarPlanets Sekretesspolicy.
 • Vi kan avslöja information för andra om vi i god tro anser att avslöjandet är nödvändigt för att efterfölja gällande lagar, för att besvara domstolsbeslut, juridiska eller regelmässiga stämningar och förfrågningar om information för att på annat vis bemöta rättsväsendets krav.
 • Vi kan avslöja information till andra om vi tror att avslöjandet är nödvändigt eller lämpligt för att vidta förebyggande åtgärder mot skyldigheter eller upprätthålla våra rättigheter; för att skydda oss och användare från olaglig eller olämplig aktivitet; för att utreda och försvara oss mot anspråk och anklagelser från tredje parter; för att skydda webbsidans säkerhet och integritet; eller för att skydda MovieStarPlanets, våra användares eller tredje parters rättigheter, egendom eller personliga säkerhet.

 

Cookies

MovieStarPlanet kan placera en textfil på användarens dator via dennes webbläsare – det här kallas för en "cookie". Cookies samlar in information som hjälper oss förbättra och producera statistik (som är aggregerad och icke personlig) som MovieStarPlanet visar för medlemmar, partner, sponsorer och andra intressenter.

 

Reklam
Våra annonser levereras av AdButler, en tjänst som tillhandahålls av SparkLIT. Vi och AdButler använder cookies (textfiler som sparas i din dator) för att hjälpa till att samla in information om dina besök på denna och andra webbplatser, vilket kan användas till att tillhandahålla annonser om varor och tjänster som är av intresse för dig.

AdButlers frekvensbegränsande cookie
Data insamlad:

 1. Ett icke-personligt ID som är länkat till zonen och/eller annonsen (inte individen).
  En tidsstämpel.
 2. Cookiens syfte:
  Att se till att användaren inte ser samma annons vid upprepade tillfällen.
 3. Datalagringens varaktighet:
  Denna cookies varaktighet anges av administratören i AdButlers gränssnitt varje gång den används.
 4. Databehandlingens utsträckning:
  Informationen som denna cookie samlar in delas inte med tredje part och används endast av AdButler i det syfte som förklaras ovan.

 

Länkar till andra webbsidor

Spelen vi producerar kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte styrs av MovieStarPlanet. När individer använder externa webbsidor faller bruket av dem under dessa sidors sekretesspolicyer och inte under MovieStarPlanets Sekretesspolicy. Användare bör granska varje webbsidas sekretesspolicy noggrant innan de uppger några personuppgifter.

 

I fall av fusion eller köp

Om MovieStarPlanet skulle tas över eller köpas av ett annat företag kommer personligt identifierbar information inte att uppges eller överföras, utöver enligt vad som anges ovan. Däremot, om en del eller hela MovieStarPlanets affärsverksamhet skulle säljas, antingen via försäljning av tillgångar, försäljning av aktier, fusion eller på annat vis, förbehåller MovieStarPlanet rätten att överföra eller tilldela samtliga eller delar av informationen som samlats in via webbsidan i samband med försäljningen.

 

Datasäkerhet

Datasäkerhet är viktigt för MovieStarPlanet. Fysiska, administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa säkerheten och integriteten hos systemen som används för att samla in uppgifter. Företaget kan inte garantera att ingen sådan information kan avläsas, ändras eller förstöras via intrång, kringgående, haveri eller störningar av säkerhetsåtgärder. Alla möjliga säkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra sådana intrång.

 

Återkalla tillstånd att lagra personligt identifierbar information

MovieStarPlanet behöver lagra personlig information om användare för att tillhandahålla den optimala användarupplevelsen och kommunicera med användarna. En användare kan endast återkalla sitt tillstånd genom att radera sin användarprofil.

 

 


Följ
Var denna artikel till hjälp?