Polityka Prywatności

Polityka prywatności dla dzieci i rodziców

Ostatnia modyfikacja: 13 grudnia 2018 r.

Data wejścia w życie: 13 grudnia 2018 r.

Niniejsza Polityka reguluje zbieranie danych osobowych dotyczących lub związanych z korzystaniem z MovieStarPlanet Group of Games („MovieStarPlanet”).

 

Pojęcie MovieStarPlanet obejmuje MovieStarPlanet, BooniePlanet i BlockStarPlanet

Tworząc konto, uzyskując dostęp do gier MovieStarPlanet lub korzystając z nich, użytkownicy akceptują niniejszą Politykę prywatności oraz jej przyszłe aktualizacje.

Niniejsza Polityka prywatności może być modyfikowana bez zawiadomienia i wedle własnego uznania MovieStarPlanet. Dopełnimy starań, aby informować wszystkich użytkowników i ich opiekunów prawnych o wszelkich ważnych zmianach w polityce prywatności.

 

Będziemy publikować wszelkie aktualizacje Polityki prywatności na tej stronie wraz z datą i godziną ich wprowadzenia.

 

Informacje, które zbieramy

Podczas tworzenia konta w dowolnej grze MovieStarPlanet lub na naszej stronie poprosimy Cię o podanie następujących danych osobowych:

 • nazwę użytkownika
 • wiek

Później możemy poprosić o podanie następujących dodatkowych informacji:

 • adresu e-mail

Jeśli użytkownik będzie chciał dokonać transakcji na urządzeniu mobilnym, poprosimy o:

 • numer telefonu

Jeśli użytkownik nie spełnia wymogów dotyczących wieku, poprosimy o adres e-mail jego opiekuna prawnego.

Podobnie jak większość witryn, otrzymujemy i przechowujemy określone typy informacji za każdym razem, gdy użytkownik odwiedzi witrynę. Informacje, które są gromadzone, przedstawiono w poniższej liście. Informacje te są zbierane wyłącznie do celów ochrony dziecka i bezpieczeństwa. Będą one udostępniane wyłącznie organom ścigania po przedstawieniu przez nich odpowiednich dokumentów prawnych wraz z wnioskiem o dostęp do danych w kwestiach związanych z ochroną dziecka.

 • Adres IP
 • Data utworzenia konta
 • Dane czatu/wiadomości tekstowych
 • Dane logowania

Do celów statystycznych zbieramy również następujące dane:

 • Domena/hosting
 • Przeglądarka
 • System operacyjny
 • Wyszukiwarka internetowa
 • Znak czasu
 • Wyszukiwane pojęcia
 • Zapytania wyszukiwania
 • Dane geolokalizacyjne: kraj i miasto

 

Ujawnianie informacji umożliwiających identyfikację w ramach jakichkolwiek funkcji gry jest niezgodne z zasadami MovieStarPlanet. Próby udostępniania lub zbierania danych osobowych będą karane ostrzeżeniami lub tymczasowym zawieszeniem dostępu do gry.    

 

Jak wykorzystujemy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika

Wykorzystujemy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika do obsługi, konserwacji, personalizacji i doskonalenia funkcji gry. Używamy tych informacji również do celów bezpieczeństwa i do komunikacji z użytkownikami na potrzeby pomocy technicznej, np. gdy chcą zresetować hasło. 

 

Ujawnianie informacji umożliwiających identyfikację użytkownika

MovieStarPlanet nie sprzedaje informacji umożliwiających identyfikację, ale może ujawniać informacje osobom trzecim w następujących sytuacjach:

 

 • Możemy ujawniać informacje innym podmiotom, które świadczą nam usługi służące obsłudze, konserwacji i doskonalenia funkcji Witryny. Podmioty te muszą zaakceptować warunki dotyczące ochrony prywatności równoważne z warunkami Polityki prywatności MovieStarPlanet.
 • Możemy ujawniać informacje innym podmiotom, jeśli uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie takie jest konieczne do zachowania zgodności z wymogami obowiązującego prawa, do realizacji nakazów sądowych, wezwań sądowych lub regulacyjnych oraz wniosków o informacje lub w inny sposób konieczne do przestrzegania wymogów organów ścigania.
 • Możemy ujawniać informacje innym podmiotom, jeśli uważamy, że takie ujawnienie jest konieczne lub stosowne w celu zabezpieczenia się przed odpowiedzialnością lub egzekwowania naszych praw; w celu ochrony nas i użytkowników przed nielegalnymi działaniami lub nadużyciami; w celu prowadzenia śledztwa i obrony w sprawie roszczeń lub oskarżeń osóļ trzecich; w celu ochrony bezpieczeństwa lub integralności Witryny; lub w celu ochrony praw, mienia lub zdrowia fizycznego MovieStarPlanet, naszych użytkowników lub osób trzecich.

 

 

Ciasteczka

MovieStarPlanet może umieścić w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika plik tekstowy, tzw. „plik cookie”.  Pliki cookie służą do gromadzenia informacji pomagających nam w doskonaleniu i generowaniu statystyk (które są przechowywane w postaci zagregowanej i nieumożliwiającej identyfikację poszczególnych użytkowników), które MovieStarPlanet przedstawia członkom, partnerom, sponsorom i innym interesariuszom.

 

Łącza do innych witryn

Tworzone przez nas gry mogą zawierać łącza do innych witryn, nad którymi MovieStarPlanet nie sprawuje kontroli. Gdy osoby fizyczne używają zewnętrznych witryn, takie użytkowanie podlega politykom prywatności danej witryny, a nie Polityce prywatności MovieStarPlanet. Przed udzielaniem danych osobowych użytkownicy powinni uważnie zapoznać się z polityką prywatności każdej witryny.

 

Postępowanie w przypadku fuzji lub sprzedaży

Jeśli firma MovieStarPlanet dokona fuzji lub zostanie sprzedana innej firmie, informacje umożliwiające identyfikację nie zostaną ujawnione lub przeniesione z wyjątkiem określonych wyżej sytuacji. Jednak w przypadku, gdy całość lub część MovieStarPlanet zostanie sprzedana, czy to poprzez sprzedaż aktywów, sprzedaż akcji, fuzję, czy w inny sposób, MovieStarPlanet zastrzega prawo do przeniesienia lub cesji całości lub części informacji zebranych w witrynie w związku z taką sprzedażą.

 

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych jest ważne dla MovieStarPlanet. Stosowane są zabezpieczenia fizyczne, administracyjne i techniczne mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i integralności systemów używanych do przechowywania zebranych danych. Firma nie może zagwarantować, że informacje takie nie zostaną wyświetlone, zmodyfikowane lub zniszczone na skutek naruszenia, ominięcia, awarii lub przerwy w działaniu środków bezpieczeństwa. Podejmowane są wszelkie środki bezpieczeństwa w celu zapobieżenia takiemu naruszeniu.

 

Wycofanie zgody na przechowywanie informacji umożliwiających identyfikację

MovieStarPlanet musi przechowywać dane osobowe na temat użytkowników w celu zapewniania im optymalnego doświadczenia i komunikowania się z nimi. Użytkownik może wycofać tę zgodę wyłącznie poprzez usunięcie profilu użytkownika.

 

 

 


Obserwuj
Czy ten artykuł był pomocny?