Informacje dla Rodziców

Rodzice

Witajcie na MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 oraz BlockStarPlanet.

Kierujemy się przekonaniem, że ścisła współpraca pomiędzy MovieStarPlanet a rodzicami/ opiekunami prawnymi to najlepszy sposób, by podczas gry zapewnić dzieciom zarówno wiele zabawy, jak i odpowiednie bezpieczeństwo w wirtualnym świecie. 

Ponieważ w dzisiejszych czasach dzieci często posiadają już zarówno techniczne umiejętności, jak i szeroką wiedzę na temat gier online oraz portali społecznościowych, może stanowić to trudność dla rodziców i opiekunów prawnych, by dowiedzieć się, jak można pomagać dzieciom w wirtualnej rzeczywistości i jak wyznaczać im wzory odpowiedniego zachowania w sieci. 

Poniżej zebraliśmy kilka wskazówek, mających na celu pomóc rodzicom w zrozumieniu wirtualnego świata oraz sposobu, w jaki dzieci komunikują się z innymi dziećmi online. Mamy nadzieję, że wskazówki te będą dla Państwa użyteczne.

 

Umiejętność nawiązywania komunikacji:

     Pytaj dziecko o jego doświadczenia w świecie online

Zadawaj dzieciom pytania na temat ich wirtualnego życia dokładnie w ten sam sposób, gdy pytasz je, jak minął im dzień w szkole. Dla dzieci te dwa światy (prawdziwy i wirtualny) są wzajemnie ze sobą połączone i oba są dla nich tak samo ważne.

     Interpretowanie wiadomości otrzymywanych online

Pomóż dziecku zrozumieć, jakie trudności nastręcza interpretacja wiadomości otrzymywanych w wirtualnym świecie - nie ma tu mowy ciała, mimiki twarzy ani tonu głosu, które ułatwiłyby odczytanie intencji i emocji nadawcy.

      ★ Precyzyjna komunikacja

Dawaj dzieciom przykład, jak komunikować się z innymi bez nieporozumień. Nie pisz w złości. Pokaż dzieciom, jak mówić innym "nie", jak w uprzejmy sposób bronić swojego zdania oraz jak unikać konfliktów.

     Rozwiązywanie konfliktów

Jeśli w wirtualnym świecie pojawią się jednak nieporozumienia, pomóż dzieciom w rozwiązywaniu tych konfliktów. W internecie stanowi to bardzo ważną umiejętność, a dzieci w takich sytuacjach potrzebują często rodzicielskiego wsparcia. Jeśli znasz dziecko stojące po drugiej strony konfliktu w prawdziwym świecie, skontaktuj się z jego rodzicami i odbądź z nimi konwersację twarzą w twarz.

     Zero znęcania się

Wspieraj procesy integracyjne i zachęcaj do uprzejmości wobec innych. Przywiązuj wagę do następującej zasady: "Jeśli nie masz nic miłego do powiedzenia, nie mów nic". 

     Bądź wzorem do naśladowania

Dzieci robią to, co robimy my, a nie to, co każemy im robić. Ważne jest, aby rodzice odgrywali rolę wzorów do naśladowania dla swoich dzieci pod względem pozytywnego zachowania w wirtualnym świecie. Dzieci zauważają, w jaki sposób rodzice używają technologii i powtarzają ich zachowania. Pozytywne rodzicielstwo obejmuje nauczenie dzieci, jak zachowywać się w rzeczywistości online. Aby uzyskać na ten temat więcej informacji, zapoznaj się z częścią "Zrozumieć Internet" umieszczoną niżej. 

     Dokonywanie zakupów online

Twoje dziecko może zdobywać wiedzę o pieniądzach poprzez zarabianie, oszczędzanie oraz korzystanie z waluty obowiązującej w grze - nosi ona nazwę StarCoins. Jednakże, upewnij się, że będziesz jako rodzic uczestniczyć w dokonywaniu zakupów, jeśli zdecydujesz się na wydanie w grze prawdziwych pieniędzy.

 

Zrozumieć Internet:

     Ustanów jasne zasady

Ustanów jasne zasady, biorące pod uwagę wiek/ dojrzałość Twojego dziecka, ze szczególnym naciskiem na zasady nawiązywania przyjaźni w wirtualnej rzeczywistości. Na przykład: Czy powinny to być przyjaźnie tylko z dziećmi, które Ty i Twoje dziecko znacie w prawdziwym świecie? Albo czy mogą to być również inne dzieci, jeśli rodzice się zgodzą? Wyjaśnij dziecku, że w internecie nigdy nie możemy być pewni, kto znajduje się po drugiej stronie.   

     Zapoznaj się z systemem zgłaszania

Możesz zgłaszać innych użytkowników bądź nieodpowiednie treści do naszego zespołu Support i Bezpieczeństwa. Możesz również usuwać nieodpowiednie komentarze z profilu swojego dziecka oraz blokować innych graczy. Dowiedz się więcej na ten temat tutaj

       Zachowuj anonimowość

Wyjaśnij dziecku, dlaczego ważne jest, aby nie ujawniać swoich informacji osobistych (imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, itp.)

       Stwórz bezpieczne hasło

Pomóż dzieciom stworzyć bezpieczne, trudne do odgadnięcia hasło i chroń ich konta. Dzieci, które twierdzą, że zostały "zhakowane" (tak to określają) mogły ujawnić swoje hasło przyjaciołom albo ich hasło było łatwe do odgadnięcia bądź też zapomniały wylogować się ze szkolnego komputera, z komputera dzielonego z innymi osobami lub z komputera, z którego korzystały w innym miejscu publicznym. W takich przypadkach, właściciel konta poniesie konsekwencje jakiegokolwiek nieodpowiedniego zachowania, jaki miało miejsce na jego koncie. 

     Wyjaśnij, jak działa anonimowość

Porozmawiaj z dzieckiem na temat zalet i wad faktu, że nie zawsze znamy naszych wirtualnych przyjaciół w prawdziwym świecie. Eksperymentowanie z różnymi osobowościami może być świetną zabawą i częścią procesu dorastania, jednak może to również prowadzić do nieporozumień i konfliktów. 

      ★ Zdjęcia

Dzieci przejęły zwyczaj publikowania zdjęć w świecie online. Niektóre z naszych gier posiadają funkcję udostępniana zdjęć, która umożliwia dzieciom publikowanie plików graficznych. Wszystkie zdjęcia są wstępnie moderowane, a następnie podlegają powtórnej moderacji. To oznacza, że zanim zdjęcie zostanie opublikowane, jest ono weryfikowane przez wyszkolonego Moderatora pod względem ewentualnego naruszenia regulaminu. Zdjęcia, które naruszają regulamin, są odrzucane i nie zostaną opublikowane w grze. Zdjęcia, które zostaną opublikowane, są ponownie weryfikowane przez Moderatorów w celu sprawdzania komentarzy innych użytkowników. Ważne jest, aby zawsze uzyskać zgodę innych osób przed zrobieniem im zdjęcia oraz przed publikacją w świecie online zdjęcia, na którym znajdują się inne osoby. Wyjaśnij dziecku, że zawsze należy uszanować czyjeś "Nie". Wszyscy użytkownicy są zobowiązani do zapoznania się z zasadami udostępniania zdjęć, zanim opublikują jakiekolwiek zdjęcia.


Obserwuj
Czy ten artykuł był pomocny?