Gizlilik Politikası

Çocuklar ve Veliler için Gizlilik Politikası

Son Değişiklik: 24 Eylül 2021

 

Bu Gizlilik Politikası MovieStarPlanet Oyun Grubunda (“MovieStarPlanet”) ya da bununla bağlantılı olarak kişisel veri toplanmasını yönlendirir.  

 

MovieStarPlanet; MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2ve BlockStarPlanet’ı içerir.

 

Bir hesap yaratarak ya da MovieStarPlanet oyunlarına erişerek ya da kullanarak kullanıcılar bu Gizlilik Politikasına ve gelecekteki güncellenmiş hallerine bağlı olacaklarını kabul eder.

Bu Gizlilik Politikası önceden haber verilmeden MovieStarPlanet’ın yegâne yetkisi ile zaman zaman değiştirilebilir. Tüm kullanıcıları ve onların yasal vasilerini büyük değişiklikler konusunda bilgilendirmek için çaba harcayacağız.

 

Gizlilik Politikasına gelen güncellemeleri tarih bilgisi ile birlikte bu sayfada paylaşacağız.

 

Topladığımız Bilgiler

Herhangi bir MovieStarPlanet oyunu veya websitesinde hesap oluşturduğunda, senden aşağıdaki kişisel bilgileri sağlamanı istiyoruz:

 • Bir kullanıcı adı
 • Yaş

Daha sonrasında bize aşağıdaki ek bilgileri vermenizi isteyebiliriz:

 • Bir eposta adresi

 Eğer kullanıcı mobil alım yapmaya karar verirse, şunları istiyoruz:

 • Telefon numarası

 Eğer bir kullanıcı yasal rıza yaşı altındaysa, yasal koruyucunun eposta adresini soracağız.

Çoğu internet sitesi gibi biz de kullanıcılar siteyi ziyaret ettiğinde belirli türden bilgileri alıyoruz ve saklıyoruz. Toplanan bilgiler aşağıda listelenmiştir. Bu bilgiler yalnızca çocukları koruma ve güvenlik sebepleriyle toplanır. Bilgiler yalnızca, çocuk koruma konularıyla ilgili olarak veri talep etmek için gereken yasal belgelere sahip Emniyet Teşkilatları ile paylaşılacaktır.

 

 • IP Adresi
 • Hesabın oluşturulduğu tarih
 • Sohbet/yazılı veriler
 • Oturum açma verileri

 

Aynı zamanda analitik amaçlar için aşağıdaki verileri topluyoruz

 • Alan/Makine
 • Tarayıcı
 • İşletim sistemi
 • Arama motoru
 • Zaman damgası
 • Aranan terimler
 • Aranan sorular
 • Konum: ülke ve şehir

 

Oyun içi özelliklerin herhangi birinin içinde kişiyi tanımlayıcı bilgileri açığa çıkartmak MovieStarPlanet Kurallarına aykırıdır. Kişisel bilgi toplama ya da paylaşma denemeleri üzerine uyarı ya da oyundan geçici olarak uzaklaştırma yaptırımları uygulanacaktır.   

 

Kişiyi Tanımlayıcı Bilgilerinizi Nasıl Kullanıyoruz

Verilen kişiyi tanımlayıcı bilgileri oyundaki özellikleri işletmek, sürdürmek, özelleştirmek ve geliştirmek için kullanıyoruz. Aynı zamanda bu bilgileri güvenlik amaçlarıyla ve kullanıcıların şifreleri yenilemesine yardımcı olmak gibi destek amaçlarıyla kullanıcılarla iletişime geçmek için kullanıyoruz.

 

Kişiyi Tanımlayıcı Bilgilerinizi Açıklama

MovieStarPlanet kişiyi tanımlayıcı bilgileri satmak: ancak aşağıdaki durumlarda bilgileri üçüncü partilere açıklayabiliriz:

 

 • İnternet Sitesinin özelliklerini işletmek, sürdürmek ve geliştirmek için bize hizmet sağlayan diğer taraflara bilgi açıklayabiliriz. Onlar da MovieStarPlanet’ın Gizlilik Politikasıyla aynı gizlilik koşullarını kabul etmeli.
 • Eğer iyi niyetli olarak bilgilerin açıklanmasının mahkeme kararları, yargıyla ilgili ya da düzenleyici çağrılar ve bilgi taleplerinin gerekliliklerini karşılamak için gerekli olduğuna ya da başka kanun yaptırımlarına uymak için gerekli olduğuna inanırsak bilgileri başkalarına açıklayabiliriz.
 • Eğer açıklamanın yükümlülüklere karşı önlem almak için ya da haklarımızı uygulamak için gerekli ya da uygun olduğunu düşünürsek; bizi ve kullanıcıları kanuna aykırı ya da kötü faaliyetlerden korumak için; kendimizi üçüncü partilerin iddia ve suçlamalarına karşı korumak için; İnternet Sitesinin güvenlik ya da bütünlüğünü korumak için; MovieStarPlanet, kullanıcılarımız ya da üçüncü partilerin haklarını, mülklerini ya da kişisel güvenliklerini korumak için gerekli olduğuna inanırsak bilgileri açıklayabiliriz.

 

 

Çerezler

MovieStarPlanet, kullanıcının ağ tarayıcısına bir metin dosyası yerleştirebilir – buna “çerez” denir. Çerezler gelişmemize yardımcı olan bilgiler toplar ve MovieStarPlanet’ın üyelere, ortaklara, sponsorlara ve diğer paydaşlara sunduğu istatistiklerin (bunlar kişisel değil topludur) üretilmesine yardımcı olan bilgiler toplarlar.

 

Reklam
Reklamlar için SparkLIT tarafından sunulan AdButler hizmetini kullanıyoruz. AdButler ile birlikte bu web sitesine ve diğer web sitelerine ziyaretleriniz hakkında bilgi topluyor ve bu bilgileri, sizi ilgilendiren ürünlerle ve hizmetlerle ilgili reklamları size sunmak için kullanıyoruz.

AdButler Sıklık Sınırı Belirleme Çerezi
Toplanan Veriler:

 1. Bölge ve/veya reklamla bağlantı kuran, kişisel olmayan (bireysel olmayan) bir kimlik
  Zaman damgası
 2. Çerezin amacı:
  Kullanıcının, aynı reklamı art arda görmemesi
 3. Verilerin saklama süresi:
  Bu çerezin süresi, her kullanıldığında AdButler arayüzünde yönetici tarafından belirlenir
 4. Veri İşleme Kapsamı:
  Bu çerezin topladığı veriler, hiçbir üçüncü tarafla paylaşılmaz ve sadece AdButler tarafından, yukarıda belirtilen amaçla kullanılır

 

Diğer internet sitelerine bağlantılar

Ürettiğimiz oyunlar MovieStarPlanet’ın kontrol etmediği başka internet sitelerine bağlantılar içerebilir. Bireyler harici internet sitelerini kullandığında, kullanımları MovieStarPlanet Gizlilik Politikasına değil, o sitenin gizlilik politikalarına bağlıdır. Kullanıcılar, kişisel bilgilerini vermeden önce her internet sitesinin gizlilik politikalarını incelemelidir.

 

Birleşme ya da Satış

MovieStarPlanet başka bir şirketle birleşirse ya da başka bir şirkete satılırsa, kişiyi tanımlayıcı bilgiler yukarıda detaylandırıldığı durumlar hariç açıklanmayacak ya da aktarılmayacaktır. Ancak, MovieStarPlanet’ın işinin tümü ya da bir kısmı satılırsa, stok satılırsa, birleşme vb. yapılırsa MovieStarPlanet, bu gibi bir satışla bağlantılı olarak internet sitesinde toplanan bilgilerin tümünü ya da bir kısmını aktarma hakkını saklı tutar.

 

Veri Güvenliği

Veri Güvenliği MovieStarPlanet için önemlidir. Toplanılan verilerin saklandığı sistemlerin güvenliği ve bütünlüğünü sağlamak için fiziksel, idari ve teknik önlemler kullanılır. Şirket bu gibi bilgilerin bir ihlal, hile, arıza ya da güvenlik önlemlerinin kesintisi nedeniyle bu gibi bilgilere erişilemeyeceğini, bunların değiştirilemeyeceğini ya da yok edilemeyeceğini tamamen garanti edemez. Bu gibi ihlallerden kaçınmak için mümkün olan tüm güvenlik önlemleri alınır.

 

Kişiyi Tanımlayıcı Bilgileri Saklama İznini Geri Çek

Herhangi bir MovieStarPlanet oyunu ya da internet sitesi ziyareti sırasında sınırlı veriler toplayacağız. Veriler, deneyiminizi geliştirmek için iyi niyetle kullanılacak. Ayrıca güvenlik amacıyla toplanacaktır ve analitik amaçlar için kullanılacaktır.

Oyun içi verilerine sahip aktif olmayan veriler 12 aylık bir sürecin ardından silinecektir. Oyun içerisindeki aracı kullanarak hesabınızı istediğiniz zaman silebilirsiniz. Bu da verilerin silinmesine yol açar.

 

 


Takip et
Bu makale yardımcı oldu mu?