Informasjon for foreldre

Foreldre

Velkommen til MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 og RoboBlastPlanet.

Vi mener at et godt samarbeid mellom MovieStarPlanet og foreldre/verge er det beste utgangspunktet for å gi barn en morsom og trygg opplevelse på nettet.

Barn har i dag ofte teknisk forståelse og mye kunnskap om nettspill og sosiale nettverk, så det kan være vanskelig for foreldre å vite hvordan vi kan hjelpe til, og veilede våre barn.

Under har vi samlet noen tips som kan gi foreldre en bedre forståelse av nettverden, og hvordan barn kommuniserer med andre barn på nettet. Vi håper du kan ha nytte av dem.

 

Sosiale ferdigheter:

      ★ Spør om barnas liv på nettet

Spør ditt barn om deres nettliv på samme måte som du spør dem om deres dag på skolen. For barn er disse verdener tett sammenkoblet, og like viktig.

      ★ Forstå nettmeldinger

Hjelp ditt barn med å forstå hva som blir sagt på nettet – der du ikke har kroppsspråk, ansiktsuttrykk eller tonefall til å hjelpe til med forståelsen.

      ★ Kommuniser klart

Vis ditt barn hvordan man kommuniserer uten misforståelser. Ikke skriv noe på nettet når du er sint eller opprørt. Vis dem hvordan man sier nei, står på sin rett og hvordan man unngår konflikter.

      ★ Løs konflikter

Skulle det oppstå konflikter på nett, så hjelp ditt barn med å løse disse. Dette er en veldig viktig ferdighet, der barn ofte trenger hjelp av voksne. Dersom du kjenner det andre barnet i virkeligheten, så involver foreldrene og ha en samtale ansikt-til-ansikt.

      ★ Unngå mobbing

Vær med på å støtte en nettkultur der man er vennlig og inkluderer alle. Støtt og følg regelen: "Dersom man ikke har noe fint å si, er det bedre å ikke si noe".

      ★ Vær et forbilde

Barn gjør som vi gjør, ikke det vi ber dem om. Det er viktig at vi som foreldre er gode forbilder for barna når det gjelder hvordan man oppfører seg på nettet. Barn legger merke til hvordan foreldrene deres bruker nettteknologi, og kopierer denne oppførselen. Det er derfor foreldrenes oppgave å lære barna hvordan man skal oppføre seg i nettverden. Se avsnittet om "Å forstå internett" under for mer informasjon.

      ★ Kjøp på nett

Ditt barn kan lære om penger ved å tjene, spare, og bruke vår spillvaluta, såkalt StarCoins. Men sørg for at du som forelder/verge er tilstede under betalingsprosessen dersom dere beslutter dere for å bruke ekte penger.

 

Å forstå internett:

      ★ Lag klare regler

Lag klare regler som passer med ditt barns alder og modenhet, spesielt når det gjelder å få nye venner på nettet. For eksempel: Bør det kun være barn som du eller ditt barn kjenner i virkeligheten? Eller kan det være andre barn også, dersom du som foreldre synes det er greit? Forklar ditt barn att når det gjelder internett kan man aldri vite helt sikkert vite hvem som sitter på den andre siden.

      ★ Lær hvordan man rapporterer andre brukere

Du kan rapportere en annen bruker, eller upassende innhold til MovieStarPlanet`s Support og Sikkerhetsteam. Du kan også slette upassende kommentarer fra siden til ditt barn, og du kan også blokkere andre brukere. Finn ut hvordan her.

      ★ Vær anonym

Forklar hvorfor det er viktig å ikke gi ut personlig informajon (navn, telefonnummer, adresse, etc.)

      ★ Velg et sikkert passord

Hjelp barnet med å lage et sikkert passord, som ingen kan gjette og som besktter deres bruker. Barn som sier de har blitt "hacket" (dette er begrepet de bruker), har enten delt deres passord med en venn, passordet har vært lett å gjette seg frem til, eller de har glemt å logge seg ut fra en pc på skolen, eller en annen felles eller offentlig tilgjengelig pc. I disse tilfellene vil eieren av brukerkontoen ha ansvaret for upassende oppførsel som har funnet sted på deres bruker.

      ★ Forklar anonymitet

Snakk med barnet ditt om fordeler og ulemper som er knyttet til det at man ikke alltid kjenner nettvennene i virkeligheten. Å eksprimentere med forskjellige personligheter kan være både morsomt, og en naturlig del av det å vokse opp, men det kan også føre til konflikter og misforståelser.

      ★ Bilder

Deling av bilder er noe barn er vant til. I noen av våre spill er det mulig for brukerne å laste opp stillbilder. Alle bilder blir godkjent både før, og etter at de blir tilgjengelig for andre brukere i spillet. Dette betyr at før bildet er tilgjengelig i spillet blir det evaluert av en utdannet moderator for å sikre at det ikke bryter med vårt reglement. Bilder som bryter med vårt reglement blir avvist, og blir ikke vist i spillet. Bilder som blir lastet opp bllir også kontrollert av moderatorer for å sjekke kommentarene fra andre brukere. Det er viktig å alltid spørre om tillatelse før du tar, eller deler bilder av andre på nettet. Forklar ditt barn at man alltid må respektere et "Nei". Alle brukere må lese gjennom våre regler for bildedeling før de kan laste opp bilder.

 


Følg
Var denne artikkelen nyttig?