Betingelser og vilkår

MovieStarPlanet ApS sine vilkår 

Gjelder fra: 20/4/2020

Avtalen

Disse vilkårene er en avtale mellom MSP EMEA ApS, reg.nr. 36548061, MovieStarPlanet-spillgruppen («MovieStarPlanet») og alle som bruker MovieStarPlanet-produktene («Brukeren/brukerne»).

 

MovieStarPlanet inkluderer MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2, BlockStarPlanet og alle andre spill eller produkter utviklet av MovieStarPlanet.

 

Når brukerne godtar disse vilkårene, sier de også ja til å følge reglene i MovieStarPlanet-spillene.

MovieStarPlanet kan hele tiden endre disse vilkårene. Brukere informeres på e-post når disse endringene gjøres.

En bruker som godtar disse vilkårene er klar over at MovieStarPlanet-produktene leveres umiddelbart. Kjøpet kan derfor ikke kanselleres når brukeren begynner å spille MovieStarPlanet-spillene.

 

Hvem kan spille spillene våre

MovieStarPlanet-spill er hovedsakelig ment for brukere mellom 8–15 år.

Personer over 18 år bør ikke bruke MovieStarPlanet.

Foreldrekontrollsenteret

MovieStarPlanet gir foreldre/juridiske verger som ønsker å delta i og kontrollere nettaktivitetene til barnet sitt muligheten til å registrere seg for denne tjenesten. Dette gir foresatte/juridiske verger full kontroll over nettaktiviteten til barnet sitt i alle MovieStarPlanet-spillene. Dette inkluderer barnets passord og tilgang til sosiale funksjoner (som YouTube, chatrom og bildedeling).

Når et barn oppretter en konto på et MovieStarPlanet-spill, og forsøker å delta i noen av de sosiale funksjonene, er det nødt til å registrere seg med den faktiske alderen sin.
Barn som ikke er juridisk gamle nok til å administrere sin egen konto må opplyse om e-postadressen til foresatte.

 

MovieStarPlanets opphavsrett

Alle MovieStarPlanet-spillene, nettsteder og alle andre produkter laget av selskapet eies av MovieStarPlanet ApS.

MovieStarPlanets nettsteder og spill er laget i underholdningsøyemed. Dette betyr at brukere ikke kan tjene penger på intellektuell eiendom som tilhører MovieStarPlanet.

 

MovieStarPlanet gir brukerne en personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og begrenset rettighet og lisens.

Disse gir brukeren lov til å benytte seg av og spille på MovieStarPlanets nettsteder.

Alle rettigheter og innholdet i spillene våre eies av MovieStarPlanet ApS.

Brukerne har ikke lov til å bruke noe MovieStarPlanet-materiale, som bl.a. klær, gjenstander, logoer, ikoner og bakgrunnsmusikk for å tjene penger utenfor MovieStarPlanets spill og nettsteder. 

Dette betyr at brukerne ikke kan kopiere, distribuere, selge, publisere, sende eller på noen annen måte gjenbruke MovieStarPlanet-materiale til en tredjepart, uten at MovieStarPlanet godtar dette.

Brukerne kan ikke endre, oppdatere eller erstatte helt eller delvis noe av materialet de finner på nettstedet vårt.

Et forsøk på, eller faktisk brudd på disse reglene, betyr at du handler i strid med vilkårene våre. MovieStarPlanet kan blokkere brukerne som bryter reglene og også kreve erstatning fra disse.

Brukergenerert innhold og annet materiale

Ved å godta disse vilkårene gir brukerne MovieStarPlanet lov til å publisere brukerskapt innhold og/eller materiale på en medieplattform MovieStarPlanet velger, uten at det kompenseres for dette.

Dette betyr at brukerne gir MovieStarPlanet retten til å bruke, presentere, reprodusere, framvise, redigere og integrere kreative arbeider fra lisenstakeren, samt dele dette innholdet og materialet for både kommersiell og ikke-kommersiell bruk. Dette inkluderer innhold generert via MovieStarPlanet-konkurranser.

Suspensjon og kansellering av medlemskapet

MovieStarPlanet forbeholder seg retten til å suspendere, kansellere eller slette brukermedlemskaper og lukke brukerkontoer hvis brukeren bryter reglene i MovieStarPlanet-spillene, eller hvis en konto har vært inaktiv i fire måneder.


Her kan du lese MovieStarPlanet-spillreglene

Eksterne nettsteder

MovieStarPlanet har lov til å dele lenker til andre nettsteder eller materiale beslektet med beskjeder i spillet.

MovieStarPlanet er ikke ansvarlig for sikkerheten til eksterne nettsteder og kan verken anbefale eller være ansvarlige for noe av innholdet, annonsene, produktene eller andre materialer som tilbys av disse nettstedene eller ressursene.

MovieStarPlanet tar ikke noe ansvar for skade eller tap som oppstår ved bruk av MovieStarPlanets produkter. Dette inkluderer alle nettsteder tilknyttet MovieStarPlanet. 

 

 

Salgsvilkår

Når brukerne kjøper et VIP-medlemskap kan de bl.a. kjøpe eksklusive digitale VIP-klær, gjenstander og animasjoner («virtuelle varer») i spillet så lenge medlemskapet deres varer. VIP-medlemskapet og StarCoins leveres med en gang medlemskapet er kjøpt og MovieStarPlanet har mottatt betalingen.
En bruker som ikke har mottatt VIP- eller diamantpakken sin, kan kontakte oss her.

Alle prisene inkluderer MVA og kan hele tiden endres. Brukerne blir selvsagt forhåndsvarslet innen rimelig tid om disse endringene.

 

Alle spillvalutaene kan bare brukes til å kjøpe virtuelle varer i MovieStarPlanet-spillene.

Spillvalutaen kan ikke overføres til en annen bruker og har ingen reell pengeverdi.

 

Brukerne kan gi andre brukere en kupong på VIP-medlemskapet i én uke når de kjøper VIP-medlemskapet i ett år og/eller fyller på Diamond-pakken sin.

Brukerne kan ikke innløse eller motta et pengebeløp i refusjon fra ubrukte StarCoins eller andre spillvalutaer fra MovieStarPlanet-spillene.

Brukerne som godtar disse vilkårene forstår at MovieStarPlanet forbeholder seg retten til å endre MovieStarPlanet-spillene og alle aspektene ved figurene, gjenstandene, poengene og spillvalutaen.


MovieStarPlanet oppdaterer spillene sine jevnlig. Brukerne godtar at MovieStarPlanet kan og vil endre funksjoner, tilbud og sider ved alle delene av MovieStarPlanet-spillene og alle andre virtuelle varer. Dette kan inkludere å endre verdien, betydningen eller tilgjengeligheten til virtuelle varer.

Virtuelle varer er en begrenset lisensrettighet underlagt disse betingelsene.
MovieStarPlanet kan aldri innløse disse i penger for deg.Betalinger/kjøp fra MovieStarPlanet

Brukere under 18 år, som ikke råder over egne betalingsmidler, må innhente tillatelse til å kjøpe noe fra foresatte eller sin juridiske ansvarsperson. Betalingskort utstedt til barn under 18 år kan ikke brukes til å kjøpe tjenester på MovieStarPlanet.  

 

En bruker som benytter seg av MovieStarPlanets produkter/tjenester bekrefter at vedkommende enten er:
(i) et barn som har lov av vergen sin til å bruke MovieStarPlanet, eller
(ii) et barn som har fått tillatelse av foreldrene sine.

Husk at reglene i EUs personvernforordning (General Data Protection Regulation–GDPR) kan ha forskjellige aldersgrenser for foresattes samtykke.

I begge tilfellene bekrefter brukeren å ha juridisk dekning til å abonnere på noen av MovieStarPlanet-produktene eller til å bruke sine egne penger.

 

Alle forsøk på svindelaktige betalinger for MovieStarPlanet-spill fører til at brukerkontoen din blir slettet.
Brukere som ikke følger reglene risikerer å miste tilgang til kontoen sin, og at alle virtuelle varer/gjenstander oppnådd i spillet går tapt.

Brukere mister også VIP-medlemskapet og alle andre kjøp foretatt i spillet hvis de sletter kontoen(e) sine på MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 eller BlockStarPlanet.

For å beskytte brukerne mot svindel og iverksette en god sikkerhet ved nettkjøp, kan MovieStarPlanet utføre ID-kontroller.

Denne ID-sjekken kan inneholde data som inkluderer adresse- og betalingsinformasjonen som ble brukt når produktet ble kjøpt.

 

Enkelte VIP-pakker gir deg muligheten til å velge mellom en enkeltbetaling og et abonnement.

Medlemskapet ditt blir automatisk fornyet når du velger abonnementet.

I denne artikkelen kan du lese om hvordan du avslutter abonnementet ditt.

 

 

Kredittkortsikkerhet

MovieStarPlanet bruker en tredjeparts betalingsleverandør, og lagrer ingen kort- eller bankkontoinformasjon. All betalingsinformasjonen lagres kryptert av betalingsleverandøren i datasentraler som opererer i samsvar med de nye GDPR-reglene.

 

Betalingsleverandørens innsamling og lagring av sensitiv informasjon følger GDPR-kravene og alle internasjonale og danske sikkerhetsstandarder.

 

 

Tilbakebetalinger

Når et kjøp er gjennomført på MovieStarPlanet-spillene (inkludert VIP-medlemskap, spillvaluta og andre virtuelle varer) kan ikke brukeren be om å få pengene tilbakebetalt.
MovieStarPlanet kan allikevel gjøre unntak fra denne regelen.

*For å reise en betalingstvist kan du rette en henvendelse til MovieStarPlanets kundestøtte som er oppført nederst i dette dokumentet.

Retningslinjer angående personer som hele tiden bryter reglene

MovieStarPlanet respekterer den intellektuelle eiendommen til andre og ber om at brukerne sine oppfører seg på samme måte. MovieStarPlanets retningslinjer angående opphavsrett er å fjerne brukere som hele tiden oppfører seg på en måte som strider mot disse.

MovieStarPlanet kan fjerne tilgangen til brukere som har lagt ut materiale på MovieStarPlanet-spillene som eies av andre personer, uten at det er innhentet tillatelse om dette.

Sletting av kontoen

Hvis en bruker gjennomfører en uautorisert betaling til MovieStarPlanet blir kontoen stengt for godt, uavhengig av betalingsmåte.
En bruker som ikke følger disse vilkårene risikerer å få kontoen sin slettet, noe som fører til at all spillvalutaen og/eller de virtuelle varene forsvinner.
Hvis en bruker sletter kontoen sin mister vedkommende også all spillvalutaen som er igjen på kontoen.

 

Ansvarsbegrensning

MovieStarPlanet ApS er et selskap som produserer nettspill for barn.

MovieStarPlanet gir ingen garantier. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, at vi ikke kan garantere at tjenesten skal kunne brukes uavbrutt eller at spillet skal være feilfritt.
MovieStarPlanet gir heller ingen garantier angående utfallet til de som spiller spillene våre.

Disse begrensningene gjelder også alle eventuelle skader som oppstår fra bruken av MovieStarPlanet, og MovieStarPlanet bærer ikke noe økonomisk erstatningsansvar. Dette gjelder selv om MovieStarPlanet ble forhåndsvarslet om at slike skader kunne oppstå.

MovieStarPlanet er heller ikke ansvarlig for noe av det som skrives eller oppførselen til andre brukere i MovieStarPlanet-spillene. MovieStarPlanet og selskapets direktører, medarbeidere eller agenter bærer aldri noe ansvar for eventuelle tap eller skade som oppstår som følge av dette.

MovieStarPlanet er ikke ansvarlig for forsinkelser eller for at visse forespørsler eller forpliktelser ikke kan innfris hvis hendelsene er utenfor MovieStarPlanets kontroll.

 

Det juridiske territoriet hvor disse reglene gjelder

Disse vilkårene følger og tolkes i henhold til dansk lov. Brukerne godtar derfor at eventuelle tvister med MovieStarPlanet som oppstår fra disse vilkårene behandles i det danske rettsvesenet. Slike tvister blir derfor ført foran rettsvesenet i København.

Opplysningene dine

Vi samler begrensede opplysninger om alle brukerne som benytter seg av MovieStarPlanet-spillene og selskapets nettsteder. Opplysningene brukes for å lage en bedre brukeropplevelse og forbedre produktet. I tillegg samles de inn for å bedre sikkerheten og for analytiske hensikter.

Inaktive kontoer med spillopplysninger slettes etter 12 måneder. Du kan hele tiden velge å slette kontoen din ved å bruke verktøyene som står til rådighet i spillet. Dette fører til at opplysninger blir slettet.
I personvernerklæringen vår kan du lese mer om hvilke opplysninger vi samler inn.

 

Kontakt

MSP EMEA ApS

Mikado House

Rued Langgaards Vej 8

2300 København S

Danmark

 

Selskapets registreringsnummer: 36 54 80 61

*Kontakt kundestøtte

 


Følg
Var denne artikkelen nyttig?