Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van MovieStarPlanet ApS 

Ingangsdatum: 31/10/2022

 

Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen MSP EMEA ApS, reg. nr. 36548061, MovieStarPlanet Group of Games ("MovieStarPlanet") en elke gebruiker van MovieStarPlanet-producten ("Gebruiker / Gebruikers").

 

MovieStarPlanet omvat MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2, BlockStarPlanet en alle games of producten ontwikkeld door MovieStarPlanet.

 

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemmen Gebruikers er ook mee in om alle regels van MovieStarPlanet-games te volgen.

MovieStarPlanet kan deze algemene voorwaarden op elk moment veranderen. Gebruikers worden via e-mail ingelicht over veranderingen.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, erkent de Gebruiker dat toegang tot games en websites van MovieStarPlanet een onmiddellijke levering vormt. Het recht op annulering vervalt dus op het moment dat men games van MovieStarPlanet ingaat.

 

Wie kunnen onze games spelen

 

MovieStarPlanet-games zijn voornamelijk voor gebruikers tussen 8 en 15 jaar bedoeld.
MovieStarPlanet moedigt het gebruik van de site door volwassen (ouder dan 18 jaar) niet aan.
Ouderlijk-controlecentrum

Voor ouders/voogden die willen deelnemen aan en toezicht houden op de online activiteiten van hun kind, faciliteert MovieStarPlanet de mogelijkheid op inschrijving voor de gratis dienst genaamd Ouderlijk-controlecentrum. Deze geeft ouders/voogden volledige controle over de online activiteiten in alle MovieStarPlanet-games van hun kind, inclusief wachtwoorden en toegang tot social features (zoals YouTube, chatrooms, foto's delen).

Als een kind een account aanmaakt voor één MovieStarPlanet-game en de social features probeert te gebruiken, moeten het zich inschrijven met zijn echte leeftijd.
Als het kind wettelijk niet oud genoeg is om zijn eigen account te beheren, moet het een e-mailadres van een ouder opgeven.

 

MovieStarPlanet auteursrechten

 

Alle MovieStarPlanet-games, websites en andere producten die door het bedrijf zijn gemaakt, zijn eigendom van MovieStarPlanet ApS.

MovieStarPlanet-websites en -games zijn alleen gemaakt voor amusementsdoeleinden. Dit betekent dat Gebruikers geen inkomsten kunnen genereren met MovieStarPlanet-eigendommen.

 

MovieStarPlanet geeft Gebruikers een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht en licentie.

 

Dit geeft Gebruikers de rechten op toegang tot de MovieStarPlanet-websites en het spelen van de games.
Alle rechten en inhoud in onze games zijn eigendom van MovieStarPlanet ApS.

 

Gebruikers mogen geen MovieStarPlanet-materiaal, zoals kleding en artikelen, logo's, pictogrammen, achtergronden, achtergrondmuziek enz. gebruiken voor winst buiten de MovieStarPlanet-games en -websites.

 

Dit betekent dat gebruikers het MovieStarPlanet-materiaal niet mogen kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, naar derden verzenden of op een andere manier hergebruiken zonder schriftelijke toestemming van MovieStarPlanet.

 

Gebruikers mogen geen materiaal op de website gedeeltelijk of geheel wijzigen, aanpassen of vervangen.
Pogingen om de regels te overtreden of ze werkelijk overtreden vormt een schending van de algemene voorwaarden. MovieStarPlanet heeft het recht om Gebruikers te blokkeren en schadevergoeding te eisen als de regels worden overtreden.

 

Door de gebruiker gegenereerde inhoud en ander materiaal

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, geven Gebruikers MovieStarPlanet het recht om, zonder compensatie, door Gebruikers gemaakte inhoud en / of materiaal te publiceren op elk door MovieStarPlanet gekozen medium.

Dit betekent dat Gebruikers aan MovieStarPlanet het recht op het kopiëren, presenteren, reproduceren, weergeven, uitvoeren, bewerken, integreren en maken van afgeleide werken van licentie geven, evenals het recht om de inhoud en het gemaakte materiaal te delen voor zowel commercieel als niet-commercieel gebruik. Dit is inclusief inhoud afkomstig van MovieStarPlanet-wedstrijden.

 

Opheffing en annulering van abonnement

 

MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om abonnementen van gebruikers op te heffen of te annuleren en gebruikersaccounts te sluiten als er sprake is van overtreding van deze overeenkomst of de regels op MovieStarPlanet-websites zoals hieronder beschreven, of als er gedurende vier maanden niet bij een account is ingelogd.

Verstrek geen gebruikersgegevens in ruil voor VIP / VIP-abonnementen, sterrenmunten of andere prijzen of beloningen. Niemand behalve MovieStarPlanet kan je gratis VIP of sterrenmunten geven.

 

Externe websites

 

MovieStarPlanet mag links naar andere websites of materiaal met betrekking tot gameberichten delen.

MovieStarPlanet is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van externe sites of bronnen, en is niet aansprakelijk voor inhoud, advertenties, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke sites of bronnen. MovieStarPlanet raadt deze externe sites en bronnen niet aan.

MovieStarPlanet aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor enige schade of verlies dat is veroorzaakt in verband met het gebruik van de producten die zijn gemaakt door MovieStarPlanet. Dit omvat alle externe sites die kunnen zijn gekoppeld aan MovieStarPlanet.

 

Verkoopvoorwaarden

 

Wanneer gebruikers een VIP-abonnement kopen, kunnen zij onder meer speciale virtuele VIP-kleding, items, animaties enz. ("virtuele goederen") in de spellen kopen zolang hun abonnement duurt. VIP-abonnementen en sterrenmunten worden verstrekt zodra de betaling is voltooid en MovieStarPlanet door zijn betalingsprovider op de hoogte is gesteld. Alle prijzen zijn inclusief btw en kunnen met redelijke kennisgeving worden gewijzigd.

 

Alle In-game-valuta's kunnen alleen worden gebruikt om Virtuele Goederen te kopen in MovieStarPlanet-games.

In-game valuta kan niet worden overgedragen aan een andere Gebruiker. De in-game-valuta heeft geen echte geldwaarde.

 

Gebruikers kunnen andere Gebruikers een VIP-lidmaatschapsvoucher van één week geven wanneer zij een VIP-lidmaatschap van 1 jaar en / of een Diamant-aanvulpakket kopen.

Gebruikers kunnen ongebruikte StarCoins of andere in-game valuta van MovieStarPlanet-games niet inwisselen of er een geldteruggave voor terugkrijgen

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, begrijpt de Gebruiker dat MovieStarPlanet het recht behoudt om de MovieStarPlanet-games en alle aspecten van personages, items, punten en in-game-valuta te wijzigen.

MovieStarPlanet brengt regelmatig wijzigingen aan in de MovieStarPlanet-games. Gebruikers erkennen dat MovieStarPlanet functies, features of mogelijkheden van elk onderdeel van MovieStarPlanet-games of Virtuele Goederen kan en zal wijzigen. Dit kan het wijzigen van de waarde, actie of toegankelijkheid van Virtuele Goederen omvatten.

 

Virtuele Goederen zijn een beperkt licentierecht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Ze zijn op geen enkel moment inwisselbaar voor een geldsom of geldwaarde van MovieStarPlanet.

 

Betalingen / aankopen van MovieStarPlanet

 

Als Gebruikers jonger dan 18 jaar zijn of hun eigen rekeningen niet betalen, moet toestemming worden verkregen van een ouder of hun wettelijke voogd die verantwoordelijk is voor de aankoop. Betaalkaarten die door sommige kinderen, jonger dan 18 jaar, kunnen worden gebruikt, zijn niet toegestaan voor het aankopen van diensten op MovieStarPlanet.

 

Bij gebruik van MovieStarPlanet-producten / -diensten, geeft de Gebruiker aan dat hij
(i) een kind met toestemming van een voogd voor toegang tot MovieStarPlanet is, of
(ii) een kind met toestemming van zijn / haar ouders is.

Houd er rekening mee dat in verband met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) de verschillende leeftijden voor verifieerbare ouderlijke toestemming van toepassing zijn in alle EU-lidstaten bij het doen van aankopen.

In beide gevallen bevestigt de Gebruiker de passende rechtsbasis te hebben om zich te abonneren op een van de MovieStarPlanet-producten of om zijn / haar eigen geld te gebruiken.

 

Als er een onrechtmatige betaling wordt gedaan aan MovieStarPlanet-games, ongeacht de betaalmethode, wordt de Gebruikersaccount verwijderd.

Als Gebruikers zich niet aan de algemene voorwaarden houden, kan de account worden beëindigd en zullen elke In-game valuta of andere in-game virtuele goederen die aan de gebruiker zijn toegewezen verloren gaan.

Gebruikers verliezen ook VIP-aankopen en alle andere aankopen die ze hebben gedaan wanneer ze hun MovieStarPlanet-, MovieStarPlanet 2- of BlockStarPlanet-accounts verwijderen.

Om Gebruikers te beschermen tegen fraude en om een hoog beveiligingsniveau voor online aankopen te behouden, kan MovieStarPlanet verificatiecontroles uitvoeren.

 

De verificatiecontrole kan gegevens bevatten over adres- en betalingsinformatie, wanneer u een product koopt.

 

Alle VIP-aankopen zijn gebaseerd op abonnementen en worden automatisch verlengd. De verlengdatum wordt vermeld op het ontvangstbewijs op het moment van aankoop en bij elke verlenging. Als je je abonnement wilt opzeggen, lees dan deze artikelen:

 

MovieStarPlanet

MovieStarPlanet 2

BlockStarPlanet

 

Creditcardbeveiliging

 

MovieStarPlanet maakt gebruik van een externe betalingsprovider en slaat geen creditcard- of bankrekeninggegevens op. Alle creditcard- en bankrekeninggegevens worden door de betalingsprovider in gecodeerde vorm opgeslagen in streng beveiligde computercentra die voldoen aan de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

 

Alle verzameling en opslag van gevoelige informatie door de betalingsprovider voldoet aan de vereisten van AVG en voldoet volledig aan alle internationale beveiligingsnormen en aan de beveiligingsnormen van de Deense industrie.

 

Teruggaven

 

Zodra aankopen zijn gedaan op websites van MovieStarPlanet (waaronder VIP-abonnementen, sterrenmunten en andere virtuele goederen, etc.), zien gebruikers af van hun recht op geldelijke terugbetaling. Uitzonderingen hierop worden naar eigen inzicht van MovieStarPlanet gemaakt. Om een aankoop te betwisten, kun je contact opnemen met het supportteam van MovieStarPlanet via de contactgegevens aan het einde van de algemene voorwaarden.

 

Beleid inzake herhaaldelijke overtreders

 

MovieStarPlanet respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt Gebruikers om hetzelfde te doen. MovieStarPlanet hanteert een beleid dat de auteursrechtwetgeving respecteert, welke onder gepaste omstandigheden voorziet in de verwijdering van Gebruikers die deze regels voortdurend overtreden.

MovieStarPlanet kan overgaan tot het verbieden van toegang voor Gebruikers die op MovieStarPlanet-games zonder rechten en machtigingen materiaal plaatsen dat eigendom is van andere personen, en kan in dat geval schadevergoedingen eisen.

 

Verwijdering van de account

 

Als een Gebruiker een niet-goedgekeurde betaling doet aan MovieStarPlanet - ongeacht de betaalmethode - wordt de account permanent verwijderd.

Als een Gebruiker deze algemene voorwaarden niet opvolgt, kan de account worden verwijderd met verlies van in-game valuta en / of virtuele goederen die het profiel mogelijk heeft.

Als een Gebruiker zijn of haar eigen account verwijdert, verliest de Gebruiker ook alle in-game-valuta die nog in de account overblijft.

 

Beperkingen van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

 

MovieStarPlanet ApS is het bedrijf dat online games voor kinderen maakt.

MovieStarPlanet geeft geen enkele garantie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot ononderbroken service of foutloos gebruik van de game.

 

MovieStarPlanet biedt geen garanties met betrekking tot het resultaat van het gebruik van de games.

Onderworpen aan iedere wetgeving zijn deze beperkingen van toepassing op alle schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van MovieStarPlanet, inclusief directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, en MovieStarPlanet is niet aansprakelijk voor het betalen van enige schadevergoedingen.

 

Dit geldt zelfs als MovieStarPlanet vooraf op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid op dergelijke schade.

MovieStarPlanet doet geen aanbevelingen en is niet verantwoordelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van een mening, advies of verklaring, noch voor aanstootgevende, lasterlijke, obscene of illegale berichten of gedrag op MovieStarPlanet-games. MovieStarPlanet of haar directeuren, werknemers of agenten zullen onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade die hierdoor is veroorzaakt.

 

MovieStarPlanet is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij het niet voldoen aan verzoeken of verplichtingen als de vertraging of niet-nakoming te wijten is aan gebeurtenissen waar MovieStarPlanet geen controle over heeft.

 

Keuze van recht en jurisdictie

 

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Denemarken. Gebruikers gaan specifiek akkoord met de persoonlijke jurisdictie in Denemarken bij enig geschil tussen u en MovieStarPlanet als gevolg van deze algemene voorwaarden of met betrekking tot de zaken die erin worden behandeld. MovieStarPlanet en Gebruikers gaan ermee akkoord dat de rechtbank in Kopenhagen de exclusieve locatie voor geschillen tussen partijen als gevolg van deze algemene voorwaarden of geschillen die betrekking hebben op de zaken die erin worden behandeld zal zijn.

 

Uw gegevens

 

We zullen een beperkte hoeveelheid gegevens verzamelen tijdens een bezoek aan alle MovieStarPlanet-games en -websites. De gegevens zullen te goeder trouw worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren. Ze worden ook verzameld voor veiligheidsdoeleinden en gebruikt voor analytische doeleinden.

Inactieve accounts met in-game-gegevens worden na een periode van 12 maanden verwijderd. U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen door middel van de beschikbare tool in de game. Dit zal ertoe leiden dat de gegevens worden verwijderd

 

Lees meer over de gegevens die we verzamelen in ons privacybeleid.

 

Contact

MSP EMEA ApS

Mikado House

Rued Langgaards Vej 8

2300 Kopenhagen S

Denemarken

 

Ondernemingsnummer: 36 54 80 61

Contact opnemen met ondersteuning


Volgen
Was dit artikel nuttig?