Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 21 februari 2017

Overeenkomst

Deze algemene voorwaarden zijn een overeenkomst tussen MSP NOA ApS, registratienummer 36548088, MovieStarPlanet Group of Games (''MovieStarPlanet'') en elke gebruiker van MovieStarPlanet producten (''Gebruiker/Gebruikers"). MovieStarPlanet bestaat uit MovieStarPlanet, BooniePlanet, BlockStarPlanet en elk nog te volgen spel dat gepubliceerd of ontwikkeld word door MovieStarPlanet op welk platform dan ook. Door deze algemene voorwaarden te accepteren stemt de Gebruiker ermee in om alle regels van MovieStarPlanet, BooniePlanet & BlockStarPlanet in acht te nemen, wat voornamelijk inhoudt dat hij/zij zich correct en respectvol gedraagt tegenover andere Gebruikers.

MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment aan te passen. Gebruikers worden hierover een week van te voren via een bericht op de website van MovieStarPlanet op de hoogte gebracht. Indien er na aanpassing van de algemene voorwaarden verder gebruik gemaakt wordt van de websites of platforms van MovieStarPlanet, betekent dit, dat de overeenkomst voortgezet wordt onder de dan geldende aangepaste voorwaarden.

Door deze algemene voorwaarden te accepteren, erkent de Gebruiker dat de toelating tot MovieStarPlanet games en websites per direct gebeurt. Zo vervalt het recht van opzegging zodra de Gebruiker de games van MovieStarPlanet binnengaat.

Deelname van volwassenen

MovieStarPlanet biedt een website en apps die bestemd zijn voor kinderen tussen 8 en 15 jaar. Als onderdeel van ons kinderbeschermingsbeleid moedigt MovieStarPlanet het gebruik van de site door volwassenen (18 jaar en ouder) niet aan. Een volwassene mag uitsluitend tot de MovieStarPlanet website toetreden onder de volgende voorwaarden:

 • Een ouder/verzorger die zijn/haar kind helpt en toezicht houdt op het gebruik van de site;
 • Vertegenwoordigers van de rechterlijke macht, journalisten, niet-gouvernementele organisaties en andere personen die de website willen bezoeken voor educatieve doeleinden, rechtshandhaving of onderzoek. Goedkeuring voor toegang (inclusief datum en tijd van deelname) is aan te vragen door contact op te nemen met de beveiligingsverantwoordelijke van MovieStarPlanet per e-mail: safety@moviestarplanet.com

MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om volwassenen te blokkeren voor de site, indien zij niet aan bovenstaande criteria voldoen, omdat dit in strijd is met de algemene voorwaarden. Betalingsteruggave zal slechts worden toegekend indien de gebruiker de spelregels niet overtreden heeft.

Eigendomsrechten van het materiaal van MovieStarPlanet

De MovieStarPlanet games, websites, enzovoort zijn eigendom van MovieStarPlanet. De websites van MovieStarPlanet zijn uitsluitend bestemd voor individueel, niet-commercieel en niet-overdraagbaar gebruik voor entertainment doeleinden. In overeenstemming met acceptatie van de algemene voorwaarden door Gebruikers van de website, geeft MovieStarPlanet Gebruikers persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar en gelimiteerde rechten en toestemming. Dit stelt Gebruikers in staat om toegang tot de website van MovieStarPlanet te krijgen en er te kunnen spelen.

Alle rechten en de inhoud van de MovieStarPlanet website zijn voorbehouden aan MovieStarPlanet en eigendom van MovieStarPlanet. Individuele personen mogen het materiaal van MovieStarPlanet zoals movie stars, movie star kleding en accessoires, logo's, iconen, achtergronden, achtergrondmuziek enzovoort niet voor commerciële doeleinden buiten de MovieStarPlanet website gebruiken. Dit betekent dat gebruikers het materiaal niet mogen kopiëren, verspreiden, verkopen, publiceren, versturen of anderszins geheel of gedeeltelijk opnieuw in omloop brengen naar een derde partij zonder schriftelijke toestemming van MovieStarPlanet. Het is individuele personen niet toegestaan om gevonden materiaal gedeeltelijk of geheel te wijzigen, te herzien of te verplaatsen.

Schending - of poging daartoe - vormt een inbreuk op de algemene voorwaarden en MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen een Gebruiker te blokkeren.

Films en ander door Gebruikers gemaakt materiaal

Door de algemene voorwaarden van de website te accepteren, geven Gebruikers MovieStarPlanet zonder speciale compensatie, voor onbepaalde tijd, wereldwijd op Internet, televisie of elk ander medium toestemming voor publicatie van door Gebruikers gemaakte films en ander materiaal. Zo geven Gebruikers MovieStarPlanet het recht om het gemaakte materiaal voor commerciële en niet-commerciële doeleinden te gebruiken, te kopiëren, te presenteren, te reproduceren, te vertonen, uit te geven, te integreren, toe te kennen en te verspreiden.

Schorsing en beëindiging van het lidmaatschap

MovieStarPlanet behoudt zich het recht voor om het lidmaatschap te beëindigen en het account te sluiten indien de Gebruiker zich niet aan de overeenkomst of de regels van MovieStarPlanet houdt, zoals deze hieronder beschreven staan, of wanneer een account voor de periode van vier maanden niet gebruikt is.

Regels van MovieStarPlanet:

 1. Geef nooit een wachtwoord aan anderen en vraag anderen niet om hun wachtwoord te geven. MovieStarPlanet vraagt Gebruikers nooit om hun wachtwoord te geven en Gebruikers mogen nooit hun MovieStarPlanet-wachtwoord op geen enkel forum, zowel in-game als buiten de website, prijsgeven. Het is niet toegestaan om je account te verkopen of weg te geven.

 2. Geef geen gebruikersgegevens wanneer iemand een gratis VIP lidmaatschap, StarCoins of andere prijzen/beloningen aanbiedt. Niemand anders dan MovieStarPlanet kan een gratis VIP lidmaatschap, StarCoins, of Diamonds aanbieden.

 3. Geef geen persoonlijke informatie (zoals een echte naam, e-mailadres, telefoonnummer, leeftijd, adres, naam van school of gebruikersnaam op Facebook, Skype, MSN enzovoort) in een chatroom, forum, nieuws status, foto's of andere sociale netwerken. MovieStarPlanet kan echter wel nieuwe in-game functies toevoegen waarbij deelname bepaalde informatie vereist, op vrijwillige basis, bijvoorbeeld het selecteren van een school. Deze informatie kan altijd verwijderd worden.

 4. Gebruik geen seksueel suggestieve of racistische taal.

 5. Kies geen gebruikersnaam die negatief verwijst naar het geslacht van een persoon, ras of seksualiteit. Gebruik niet je echte naam als gebruikersnaam.

 6. Pest andere Gebruikers niet, val andere Gebruikers niet lastig en vraag niet om dingen. Bied andere Gebruikers geen artikelen, cadeaus of prijzen aan in ruil voor andere dingen.

 7. Gebruik geen beledigende taal. Ongepast gedrag is eveneens niet toegestaan.

 8. Geef u niet uit voor staflid/moderator van MSP. Een echte moderator is te herkennen aan de moderatorbadge die altijd zichtbaar is.

 9. Schending - of een poging daartoe - van het auteursrecht is niet toegestaan.

 10. Schrijf en verstuur geen kettingbrieven. Het kopiëren en plakken van kettingbrieven is eveneens niet toegestaan.

 11. Praat of chat nooit over hoe te bedriegen en gebruik geen bedrog in het spel om vooruitgang te boeken.
  Bedrog of het gebruik van automatiseringssoftware (bots), hacks, of om het even welke onbevoegde derde-partij software ontworpen voor het wijzigen van de speelervaring is niet toegestaan.

 12. Probeer niet om artikelen van andere Gebruikers te stelen of op een andere manier afhandig te maken.

 13. Adverteren of een poging tot adverteren van producten of diensten van commercieel belang is verboden.

Links

MovieStarPlanet kan links bevatten naar andere websites of bronnen; ook de gebruikers kunnen links opnemen in berichten binnen het spel. MovieStarPlanet is niet verantwoordelijk voor de veiligheid van dergelijke externe websites of bronnen, onderschrijft deze niet en kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gehouden worden voor enige vorm van inhoud, reclame, of ander materiaal op of verkrijgbaar via deze websites of bronnen. MovieStarPlanet is niet direct of indirect verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies die veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt is door, of verband houdt met het gebruik, het onvermogen tot gebruik of het vertrouwen op dergelijk privacybeleid, de inhoud van goederen of diensten die beschikbaar zijn op externe websites of bronnen.

Verkoopvoorwaarden

Wanneer gebruikers een VIP lidmaatschap kopen, kunnen zij onder andere de speciale VIP kleding, artikelen en animaties ("Virtuele Goederen") in de spelletjes aankopen voor de duur van hun lidmaatschap. Het VIP lidmaatschap en de StarCoins zijn beschikbaar zodra de betaling afgerond is en MovieStarPlanet hiervan door de betalingsdienst in kennis is gesteld. Alle prijzen zijn inclusief BTW en zijn binnen een redelijke termijn aan wijzigingen onderhevig.

StarCoins of andere virtuele valuta, aangekocht of verdiend, kunnen uitsluitend worden gebruikt voor de aankoop van Virtuele Goederen op de MovieStarPlanet websites.

Game valuta kunnen niet worden doorgegeven naar een andere Gebruiker en hebben geen geldwaarde. Om deze reden kunnen ongebruikte StarCoins niet worden ingewisseld en aan gebruikers met ongebruikte StarCoins of andere in-game valuta, kan door MovieStarPlanet geen monetaire teruggave worden verleend.

Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden erkennen Gebruikers, dat MovieStarPlanet onbeperkt het recht heeft om de websites van MovieStarPlanet, BooniePlanet en BlockStarPlanet en alle aspecten van personages, artikelen, punten en in-game Starcoins daarin aan te passen.
MovieStarPlanet Group of Games brengt regelmatig wijzigingen aan op de website van MovieStarPlanet. Gebruikers erkennen dat MovieStarPlanet naar eigen goeddunken kenmerken, functies of mogelijkheden van ieder onderdeel van de website van MovieStarPlanet of van de Virtuele Goederen kan en zal wijzigen. Dit omvat tevens het wijzigen van de waarde, functie of toegankelijkheid van Virtuele Goederen. De Virtuele Goederen die omschreven worden in deze algemene voorwaarden, geven slechts een beperkt recht op licentie, zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag of een monetaire waarde bij MovieStarPlanet.

Betalen/aankopen bij MovieStarPlanet

Voordat een aankoop mag worden gedaan bij de MovieStarPlanet websites, moeten Gebruikers beneden de 18 jaar of gebruikers die niet hun eigen rekeningen betalen, toestemming van hun ouders/verzorgers krijgen, van de persoon die verantwoordelijk is voor de betaling, of van de houder van de betaalkaart.Wanneer zodoende de MovieStarPlanet producten/services worden gebruikt, is gegarandeerd dat de Gebruiker of (i) een kind met toestemming van een ouder/verzorger of (ii) een kind met volmacht van zijn/haar ouders de MovieStarPlanet binnentreedt. In beide gevallen heeft de Gebruiker uitdrukkelijk bevestigd dat aan de verplichte wettelijke regels voldaan is voor het gebruik van leveringen van MovieStarPlanet of om gebruik te kunnen maken van zijn eigen geld.

Mocht er een ongeoorloofde aankoop plaatsvinden bij MovieStarPlanet - ongeacht de betalingsmethode - dan zal de Gebruiker van het account onmiddellijk worden verwijderd. Van Gebruikers die zich niet aan de Algemene Voorwaarden van MovieStarPlanet houden, kan het account eveneens verwijderd worden met als gevolg dat alle StarCoins, andere in-game virtuele valuta, en virtuele goederen voor dit profiel verloren gaan.  Houd er rekening mee dat dit ook het geval is wanneer Gebruikers hun MovieStarPlanet, BooniePlanet of BlockStarPlanet account zelf verwijderen.

Met sommige VIP pakketten heeft U de keuze tussen een op zichzelf staande betaling of een automatisch, periodieke betaling.

Als U de automatische betaling heeft gekozen, dan wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd.

Automatische Betalingen kunnen uitgeschakeld worden via enkele muisklikken:

* Inloggen up uw account

* Klik op het tandwieltje voor "Instellingen" rechtsboven in het scherm. Selecteer "Mijn Betalingen"

* Klik op 'Uitschakelen' bij de Periodieke Betalingen. Er zal met onmiddellijke ingang geen meer geld af uw rekening getrokken worden.

Creditcard veiligheid

MovieStarPlanet maakt gebruik van een derde partij als betalingsprovider en daarom slaan wij geen gegevens van creditcards of bankrekeningen op. Alle creditcard- en bankrekeninggegevens worden uitsluitend gecodeerd opgeslagen door de betalingsprovider in een zwaar beveiligd computercentrum. De incasso en opslag van gevoelige gegevens door de betalingsprovider is conform de eisen van de Wet op bescherming van gegevens en voldoet volledig aan de internationaal geldende standaard veiligheidsvoorschriften, en tevens aan de Deense veiligheidsnormen.

Terugbetalingen

Vanaf het moment dat er aankopen gedaan worden op de MovieStarPlanet websites (inclusief aankoop van VIP lidmaatschap, StarCoins, andere virtuele valuta enzovoort), verliest u elk recht op terugbetaling van de kosten. Uitzonderingen daarop worden door ons naar eigen goeddunken gemaakt. Indien u een aankoop wilt betwisten, moet u contact opnemen met het support team op MovieStarPlanet via de contactinformatie, die u kunt vinden aan het eind van de algemene voorwaarden.

Beleid betreffende herhaaldelijke overtreders

MovieStarPlanet respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en verzoekt Gebruikers van de MovieStarPlanet websites om dat ook te doen. MovieStarPlanet heeft een beleid met inachtneming van het auteursrecht, waarbij zij onder passende omstandigheden de Gebruikers van de MovieStarPlanet website die zich herhaaldelijk schuldig maken aan overtredingen kunnen verwijderen. MovieStarPlanet kan de toegang beëindigen voor Gebruikers die herhaaldelijk inhoud die eigendom is van anderen zonder nadrukkelijke toestemming en rechten reproduceren, aanleveren of posten op de MovieStarPlanet website. Ook behoudt MovieStarPlanet zich het recht voor om hiervoor een schadevergoeding te vragen.

Beëindiging

Wanneer een Gebruiker ongeoorloofde betalingen doet aan MovieStarPlanet - ongeacht de betalingswijze - wordt diens account voorgoed geschrapt. Indien de Gebruiker zich niet houdt aan de Algemene Voorwaarden van MovieStarPlanet, kan het account worden beëindigd waardoor deze alle StarCoins en virtuele valuta verliest die in het profiel opgeslagen zijn. Wanneer de Gebruiker zelf het MovieStarPlanet account verwijdert, verliest deze ook alle virtuele valuta en virtuele goederen die nog op dat account stonden.

Beperkingen van aansprakelijkheid

MovieStarPlanet zijn hoofdzakelijk online spelletjes die beschikbaar zijn op een 'as is' basis. MovieStarPlanet biedt op geen enkele manier garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties met betrekking tot ononderbroken of foutloze diensten in deze spelletjes of met betrekking tot de uitkomsten van het spelen van de spelletjes.

Deze beperking van aansprakelijkheid is ondergeschikt aan alle toepasbare wetten en is van toepassing op alle schade of beschadigingen als gevolg van het gebruik van MovieStarPlanet, inclusief alle directe, indirecte, incidentele of voortvloeiende schades, waarbij MovieStarPlanet niet aansprakelijk is voor het betalen van vergoedingen. Dit is zelfs van toepassing indien MovieStarPlanet Group of Games van tevoren gewaarschuwd zijn over de mogelijkheid van een dergelijke schade.

MovieStarPlanet moedigt niet aan tot en is niet verantwoordelijk voor de correctheid of betrouwbaarheid van gegeven meningen, adviezen of gedane uitspraken, noch voor beledigende, lasterlijke, obscene of illegale 'posts' of gedrag op de MovieStarPlanet websites of andere platformen. MovieStarPlanet of diens bestuurders, werknemers of agenten kunnen onder geen enkele voorwaarde verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of berokkende schade.

MovieStarPlanet is niet verantwoordelijk voor vertragingen of mislukking van verzoeken of verplichtingen wanneer de vertraging of de niet nakoming te wijten is aan gebeurtenissen waarop MovieStarPlanet geen controle heeft.

Keuze van wet en rechtspraak

Deze algemene voorwaarden zijn geldig en van toepassing op de Deense wetgeving. De Gebruiker stemt uitdrukkelijk in met jurisdictie in Denemarken in geval van geschil tussen de Gebruiker en MovieStarPlanet wanneer dit geschil voortvloeit uit deze algemene voorwaarden of uit een gerelateerd onderwerp. MovieStarPlanet en de Gebruiker bevestigen hiermee dat de locatie voor alle geschillen tussen de betrokkenen, voortkomend uit deze algemene voorwaarden of uit een gerelateerd onderwerp, uitsluitend de rechtbank in Kopenhagen is.

MSP EMEA ApS

Mikado House
Rued Langgaards Vej 8
2300 Copenhagen S
Denmark

CVR-nummer (bedrijfsregistratienummer): 36 54 80 61

Was dit artikel nuttig?