Privacy Beleid

Privacybeleid voor kinderen en ouders

Laatst gewijzigd: 24 september 2021

 

Dit Privacybeleid regelt de verzameling van persoonlijke informatie over of in verband met het gebruik van MovieStarPlanet Group of Games ("MovieStarPlanet").

 

MovieStarPlanet omvat MovieStarPlanet, MovieStarPlanet 2 en BlockStarPlanet

Door een account aan te maken of toegang te krijgen tot of gebruik te maken van MovieStarPlanet-games, stemmen gebruikers ermee in dat ze gebonden zijn door dit Privacybeleid en toekomstige bewerkingen.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken van MovieStarPlanet worden gewijzigd. We zullen ons inspannen om alle gebruikers en hun wettelijke voogden te informeren over belangrijke wijzigingen in het privacybeleid.

 

We zullen eventuele bewerkingen van het Privacybeleid op deze pagina publiceren, samen met een tijdstempel.

 

De informatie die wij verzamelen

Als je een account aanmaakt op een game of website van MovieStarPlanet, vragen we je om de volgende persoonlijke gegevens:

 • Een gebruikersnaam
 • Leeftijd

Later kunnen we u vragen om ons de volgende aanvullende informatie te verstrekken:

 • Een e-mailadres

Als de gebruiker besluit mobiele aankopen te doen, vragen we:

 • Telefoonnummer

Als een gebruiker minderjarig is, vragen we om het e-mailadres van zijn ouder of voogd.

Zoals de meeste websites ontvangen en bewaren we bepaalde soorten informatie wanneer gebruikers de site bezoeken. De informatie die wordt verzameld staat hieronder beschreven. Deze informatie wordt alleen verzameld voor het beschermen van kinderen en om veiligheidsredenen. De informatie zal alleen worden gedeeld met Wetshandhavingsinstanties die de relevante juridische documentatie produceren om gegevens met betrekking tot kinderbeschermingszaken op te vragen.

 • IP-adres
 • Datum van aanmaken account
 • Chat/geschreven gegevens
 • Logingegevens

 

Ook verzamelen we de volgende gegevens voor analytische doeleinden:

 • Domein/Host
 • Browser
 • Besturingssysteem
 • Zoekmachine
 • Tijdstempel
 • Zoektermen
 • Zoekopdrachten
 • Geolocatie: land en stad

 

Het openbaar maken van persoonlijk identificeerbare informatie binnen een van de in-game-features is in strijd met de MovieStarPlanet-regels. Pogingen om persoonlijke informatie te delen of te verzamelen zullen worden bestraft met waarschuwingen of een tijdelijk verbod op toegang tot de game.

 

Hoe wij uw persoonlijk identificeerbare informatie gebruiken

We gebruiken de verstrekte persoonlijk identificeerbare informatie om de features van de game te bedienen, onderhouden, aan te passen en te verbeteren. We gebruiken de informatie ook voor veiligheidsdoeleinden en om te communiceren met gebruikers voor ondersteuningsdoeleinden, bijvoorbeeld om gebruikers te helpen bij het opnieuw instellen van wachtwoorden.

 

Bekendmaken van uw persoonlijk identificeerbare informatie

MovieStarPlanet verkoopt geen persoonlijk identificeerbare informatie; we kunnen echter in de volgende omstandigheden informatie aan derden bekendmaken:

 

 • We kunnen informatie bekendmaken aan anderen die diensten aan ons verlenen om de features van de Website te besturen, onderhouden en verbeteren. Ze moeten akkoord gaan met privacyvoorwaarden die ogenschijnlijk hetzelfde zijn als de voorwaarden in het Privacybeleid van MovieStarPlanet.
 • We kunnen informatie aan anderen bekendmaken als we, te goeder trouw, van mening zijn dat de openbaarmaking noodzakelijk is om te voldoen aan de vereisten van toepasselijke wetgeving, om gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen, gerechtelijke of regelgevende dagvaardingen en informatieverzoeken of om anderszins te voldoen aan wetshandhavingsmededelingen.
 • We kunnen informatie aan anderen bekendmaken als we van mening zijn dat die openbaarmaking noodzakelijk of gepast is om voorzorgsmaatregelen te treffen tegen aansprakelijkheid of om onze rechten af te dwingen; om ons en gebruikers te beschermen tegen onwettige activiteiten of misbruik; voor het onderzoeken van en verdediging tegen claims of aantijgingen van derden; om de veiligheid of integriteit van de Website te beschermen; of om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van MovieStarPlanet, onze gebruikers of derden te beschermen.

 

Cookies

MovieStarPlanet kan een tekstbestand in de webbrowser van de computer van de gebruiker plaatsen - dit wordt een "cookie" genoemd. Cookies verzamelen informatie die ons helpt bij het verbeteren en genereren van statistieken (die geaggregeerd en niet-persoonlijk zijn) die MovieStarPlanet aanbiedt aan leden, partners, sponsors en andere belanghebbenden.

 

Advertenties
Wij gebruiken AdButler, een service van SparkLIT, voor het tonen van advertenties. Wij en AdButler gebruiken cookies (tekstbestanden die op je computer worden gezet) om ons te helpen gegevens te verzamelen over je bezoeken aan deze en andere websites. We kunnen deze gegevens gebruiken om je advertenties over artikelen en services te tonen die interessant voor jou zijn.

AdButler Frequency Capping Cookie
Verzamelde gegevens:

 1. Een niet-persoonlijke ID gekoppeld aan het gebied en/of de advertentie (niet het individu).
  Een tijdstempel
 2. Doel van de cookie:
  Zorgen dat een gebruiker de advertentie niet herhaaldelijk ziet.
 3. Duur van bewaarde gegevens:
  De duur van deze cookie wordt elke keer dat de AdButler-interface wordt gebruikt door de beheerder ingesteld.
 4. Mate van gegevensverwerking:
  De gegevens die deze cookie verzamelt, worden niet gedeeld met derde partijen en worden uitsluitend door AdButler voor de hierboven genoemde redenen gebruikt.

 

Links naar andere websites

De games die we produceren kunnen links bevatten naar andere websites die niet worden beheerd door MovieStarPlanet. Wanneer individuen externe websites gebruiken, valt hun gebruik onder het privacybeleid van die site en niet onder het Privacybeleid van MovieStarPlanet. Gebruikers dienen het privacybeleid van elke website zorgvuldig door te nemen voordat ze persoonlijke informatie verstrekken.

 

In het geval van een fusie of verkoop

In het geval MovieStarPlanet fuseert met of wordt verkocht aan een ander bedrijf, wordt persoonlijk identificeerbare informatie niet bekendgemaakt of overgedragen, behalve zoals hierboven beschreven. Echter, indien het geheel of een deel van de activiteiten van MovieStarPlanet wordt verkocht, hetzij door een verkoop van activa, een verkoop van aandelen, een fusie of anderszins, behoudt MovieStarPlanet zich het recht voor om alle of een deel van de op de website verzamelde informatie in verband met een dergelijke verkoop over te dragen of toe te wijzen.

 

Gegevensbeveiliging

Gegevensbeveiliging is belangrijk voor MovieStarPlanet. Er zijn fysieke, administratieve en technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid en integriteit van de systemen die worden gebruikt voor het opslaan van de verzamelde gegevens te waarborgen. Het bedrijf kan niet volledig garanderen dat dergelijke informatie niet wordt gebruikt, gewijzigd of vernietigd door inbreuk, omzeiling, falen of onderbreking van beveiligingsmaatregelen. Alle mogelijke beveiligingsmaatregelen worden genomen om dit soort inbreuk te voorkomen.

 

Toestemming voor opslaan van persoonlijk identificeerbare informatie intrekken

We zullen een beperkte hoeveelheid gegevens verzamelen tijdens een bezoek aan alle MovieStarPlanet-games en -websites. De gegevens zullen te goeder trouw worden gebruikt om uw ervaring te verbeteren. Ze worden ook verzameld voor veiligheidsdoeleinden en gebruikt voor analytische doeleinden.

Inactieve accounts met in-game-gegevens worden na een periode van 12 maanden verwijderd. U kunt uw account op elk gewenst moment verwijderen door middel van de beschikbare tool in de game. Dit zal ertoe leiden dat de gegevens worden verwijderd.

 

 

 


Volgen
Was dit artikel nuttig?