BooniePlanet Integritetspolicy

Sist modifierad: 10 Maj, 2016

Effektivt datum: 10 Maj, 2016

Denna Integritetspolicy styr insamlandet av Personlig Identifierbar Information om eller i samband med bruk av MovieStarPlanets alla spelgrupper (”MovieStarPlanet”). MovieStarPlanet inkluderar MovieStarPlanet, BooniePlanet, RoboBlastPlanet samt andra spel publicerade av MovieStarPlanet på varenda plattform.

 

Denna Integritetspolicy införlivar och är en del av MovieStarPlanets Användarvillkor. Genom att registrera ett konto, eller gå in på Webbsidan, godkänner användaren sig vara bunden av denna Integritetspolicy. Föreskrifterna i denna Integritetspolicy kan komma att ändras emellanåt utan notifiering och MovieStarPlanets yttersta diskretion. Vi publicerar alla ändringar gjorda i Integritetspolicyn samt datum för ändring. Användare bör kontrollera denna sida på regelbunden basis. Fortsatt tillgång till Webbsidan utgör godkännande av alla ändringar i Integritetspolicyn.

Informationsinsamling

När ett konto på MovieStarPlanet skapas, efterfrågas följande information:

  • Användarnamn


Senare frågar vi även om vidare information:

  • E-mailadress

Om Användaren registrerar sig för att utföra köp av produkter på MovieStarPlanet samt använda våra tjänster via mobiltelefon, efterfrågar vi även mobiltelefonnummer. Som dem flesta webbsidor, får vi samt lagrar vi viss typ utav information när användare besöker webbplatsen. Som tillägg till den information användaren ger oss, kan vi komma samla in domännamnet samt domänvärden från vilken användaren brukar för bruk av Internet; datorns IP-adress; typ av webbläsare samt operativsystem; datum samt tid för bruk; Internetadressen på den sida som länkar till MovieStarPlanet (även sökord som använts för att hitta till MovieStarPlanet via sökmotor, till exempel Google).

MovieStarPlanet tillåter användare kommunicera på olika vis. Vi insamlar information frivilligt given oss via användarprofilen samt information genererad av onlineaktiviteterna så som chattrum och de filmer användarna skapar. OBS! Delande av personligt identifierbar information går emot alla MovieStarPlanets reglementen, och skall ej förekomma. All delad samt offenliggjord personligt identifierbar information blir tillgänglig för andra att få åtkomst till (se Delning av Personligt Identifierbar Information).

Hur vi använder Personligt Identifierbar Information

Vi använder tillhandahållen personligt identifierbar information för att driva, bibehålla, anpassa samt förbättra funktionaliteten på Webbsidan. Vi använder även informationen för att kommunicera med användarna av administrativa skäl, så som återställning av lösenord, skicka nyhetsbrev, kampanjer och marknadsföringsmaterial.

 

Avslöja Personligt Identifierbar Information

Vi är ej ett företag som säljer personligt identifierbar information; dock kan vi komma att dela information till tredje part gällande följande ärenden:

 

  • Vi kan komma att dela information med annan part för att skötsel av drift, upprätthållelse samt förbättring av Webbsidan, så som domänhotellhanterare. Där sådana tredje parter mottar personligt identifierbar information för att fortsatt kunna leverera sina tjänster till oss, måste dessa godkänna vår Integritetspolicy nominellt precis som övriga brukare av MovieStarPlanets Integritetspolicy. Vidare är användaren av integritetspolicyn begränsad till tillåtet bruk för fortsatt leverans av dessa tjänster till oss.

 

  • Vi kan komma dela information till annan part vid misstanke om att sådan delning är lämplig inom ramarna för vår integritetspolicy samt gällande lagar, för respons beträffande domstolsbeslut, lagbeslut alternativt stämningar samt informationsinhämtningsförfrågningar eller för att på annat vis foga oss till laga genomdrivanden.

 

  • Vi kan komma att dela information till andra om vi misstänker att sådan delning är nödvändig alternativt ändamålsenlig för vidtagande av åtgärd mot förpliktelse alternativt genomdrivning av våra rättigheter; för att beskydda oss samt användare från olagliga eller på annat vis smädliga aktiviteter; för att undersöka samt utreda och skydda oss mot hävdanden, påståenden, anklagelser från tredje part; för att skydda säkerheten alternativt Webbsidans integritet; för att skydda MovieStarPlanets rättigheter, egendom eller personliga säkerhet av våra användare eller tredje part.

 

Användare kan även välja att dela personligt identifierbar information inom olika interaktiva områden inom Webbsidan. Dessa områden inkluderar användarens publika profilsidaa, chattrum samt filmer användaren skapar. Flertalet av dessa funktioner ansluter även direkt till annan tredjepart så som YouTube. Att avslöja personligt identifierbar information på detta vis är strängt emot våra regler och användarvillkor och skall ej göras. När personligt identifierbar information väl avslöjats och finns tillgänglig offentligt, kan denna användas av vilken person som helst som har tillgång till informationen utan restriktioner. Om personligt identifierbar information avslöjas på YouTube, kan denna användas av vem som helst på Internet. Var uppmärksam på att när användaren väl delat personligt identifierbar information på detta vis, kan det vara omöjligt att radera informationen.

Cookies

MovieStarPlanet kan placera en textfil i webbläsaren på din dator som kallas en "cookie". Cookies insamlar information som kan hjälpa oss att förbättra och anpassa din upplevelse på vår hemsida. Cookies berätta t.ex. hur många besökare vi har på webbplatsen och vilka delar av webbplatsen som är mest populära. MovieStarPlanet kan skicka ut information som samlas in via cookies, i en bearbetad (dvs. en samlad och icke-personlig) version som statistik till medlemmar,

samarbetspartners, sponsorer och andra.

 

Länkar
Webbsidan kan innehålla länkar till andra webbsidor som ej är kontrollerade av MovieStarPlanet. Vi kan ej ge några garantier eller säkerhet gällande sådana webbsidor. När individer använder externa webbsidor, är användarens bruk styrd av den externa webbsidans integritetspolicy och ej av MovieStarPlanets integritetspolicy. Användare bör se över integritetspolicyn noga innan användaren delar någon som helst information.

Vid sammanslagning och realisation

Skulle MovieStarPlanet slås samman med, eller bli sålt, till annat företag, blir personligt identifierbar information ej vidarebefordrad eller avslöjad, som skrivet ovan. Dock vid händelsen av försäljning utav tillgångar, aktiekapital, sammanslagningar eller annat med mera, reserverar sig MovieStarPlanet rättigheten att överföra all, eller delar av, insamlad information till webbsidan I anslutning till sådan affär.

Datasäkerhet
På MovieStarPlanet använder vi fysiska, administrativa samt tekniska säkerhetssystem för att försäkra oss om säkerheten och integriteten av våra system brukade för lagring av personligt identifierbar information. Vi kan dock ej garantera säkerheten för information överförd till MovieStarPlanet. Vi kan även ej garantera att sådan information ej tillgängliggörs, ändras eller försörs på grund av brott, intrång, eller bristande säkerhetsåtgärd.

Dra tillbaka tillåtelse för lagring av personligt identifierbar information

MovieStarPlanet behöver lagra personlig information om användarna för att kunna tillhandahålla den mest optimala användarupplevelsen samt kunna kommunicera med användarna. En användare kan endast återkalla denna tillåtelse genom att radera sin användarprofil.

 


Var denna artikel till hjälp?