BooniePlanet Polityka Prywatności

Ostatnia modyfikacja: 10. maja, 2016

Obowiązuje od: 10. maja, 2016

Niniejsza Polityka Prywatności reguluje gromadzenie danych osobowych na Witrynie lub w związku z korzystaniem z MovieStarPlanet Group of Games („MovieStarPlanet”). MovieStarPlanet obejmuje MovieStarPlanet, BooniePlanet, RoboBlastPlanet i każdą kolejną grę opublikowaną przez MovieStarPlanet na którejkolwiek z platform.

Ta Polityka Prywatności stanowi część Warunków Korzystania z MovieStarPlanet. Poprzez stworzenie konta bądź odwiedzanie lub korzystanie z tej Witryny, użytkownicy akceptują, że obowiązują ich postanowienia niniejszej Polityki Prywatności. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mogą od czasu do czasu ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia oraz według wyłącznego uznania MovieStarPlanet. Każda zmodyfikowana wersja Polityki Prywatności zostanie przez nas opublikowana na tej stronie wraz z datą ostatniej modyfikacji Polityki Prywatności oraz z datą określającą dzień, od którego wprowadzone modyfikacje będą obowiązywać. Użytkownicy powinni odwiedzać tę stronę regularnie w celu zaznajomienia się z wszelkimi zmianami. Dalsze odwiedzanie bądź korzystanie z Witryny równoznaczne jest z akceptacją wszelkich modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności.

Informacje przez nas gromadzone

Przy tworzeniu konta na MovieStarPlanet użytkownik zostaje przez nas poproszony o wprowadzenie następujących informacji osobistych:

  • Nazwa użytkownika

Później możemy poprosić o wprowadzenie następującej informacji dodatkowej:

  • Adres e-mail

 

Jeśli użytkownicy chcą w grze dokonać zakupu oferowanych przez MovieStarPlanet produktów lub usług za pomocą telefonu komórkowego, są przez nas proszeni o wprowadzenie swojego numeru telefonu.

Jak większość stron internetowych, uzyskujemy i przechowujemy określony typ informacji za każdym razem, gdy użytkownicy odwiedzają tę stronę. Poza informacjami wprowadzanymi przez poszczególnych użytkowników, możemy również pozyskiwać następujące informacje: nazwę domeny i hosta, z którego użytkownik uzyskuje dostęp do Internetu; adres IP używanego komputera; dane na temat przeglądarki i używanego systemu operacyjnego; dzień i czas wizyty na stronie; a także adresy stron internetowych zawierających link do MovieStarPlanet (w tym wszelkie hasła wprowadzone do wyszukiwarki internetowej, takiej jak Google, mające na celu wyszukanie MovieStarPlanet).

MovieStarPlanet pozwala użytkownikom komunikować się ze sobą na wiele sposobów. Gromadzimy informacje dobrowolnie umieszczone na profilach użytkowników oraz informacje ujawnione podczas czynności dokonywanych online, takich jak rozmowy na czatach i filmy tworzone przez użytkowników. Prosimy pamiętać: podawanie swoich danych osobowych innym użytkownikom jest sprzeczne z Regulaminem MovieStarPlanet i nie należy tego robić. Jakiekolwiek dane osobowe ujawnione podczas aktywności online będą dostępne dla pozostałych osób mających prawo uzyskać dostęp do tych treści (zobacz Ujawnianie uzyskanych danych osobowych).

Jak uzyskane dane osobowe są przez nas wykorzystywane

Wykorzystujemy uzyskane dane osobowe do operowania, zarządzania, dostosowywania i ulepszania funkcji Witryny. Używamy zebranych informacji również do komunikacji z użytkownikami oraz w celach administracyjnych, takich jak pomoc użytkownikom przy resetowaniu haseł, a także by dostarczać newslettery, informacje o promocjach i reklamy.

Ujawnianie uzyskanych danych osobowych

Nie zajmujemy się sprzedażą danych osobowych; możemy jednak ujawnić informacje osobom trzecim w następujących przypadkach:

  • Możemy ujawniać informacje naszym usługodawcom, z którymi współpracujemy w celu operowania, zarządzania, dostosowywania i ulepszania funkcji Witryny, np. dostawcom usług hostingowych. W momencie otrzymywania od nas danych osobowych w celu świadczenia nam usług, dostawcy usług są zobowiązani zaakceptować warunki o ochronie danych osobowych zasadniczo takie same jak warunki Polityki Prywatności MovieStarPlanet. Ponadto, korzystanie z danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do użytku niezbędnego w celu świadczenia nam tych usług.
  • Możemy ujawniać informacje innym, jeśli jesteśmy przekonani, że ujawnienie ich jest niezbędne, by zastosować się do wymogów obowiązujących przepisów prawnych, albo w ramach odpowiedzi na nakazy sądowe, wezwania sądowe lub regulacyjne, bądź aby w inny sposób podporządkować się instytucjom prawnym.
  • Możemy ujawniać informacje innym, jeśli jesteśmy przekonani, że ujawnienie określonych informacji jest niezbędne lub stosowne, aby zapobiec poniesieniu odpowiedzialności karnej lub aby wyegzekwować nasze prawa; aby chronić nas oraz użytkowników przed działaniami niezgodnymi z prawem bądź stanowiącymi nadużycie; aby dokonywać dochodzenia i bronić nas przed oskarżeniami bądź zarzutami ze strony osób trzecich; aby strzec bezpieczeństwa bądź integralności Witryny; lub aby chronić prawa, własność bądź bezpieczeństwo osobiste MovieStarPlanet, naszych użytkowników albo osób trzecich.

Użytkownicy mogą również zdecydować się na ujawnienie danych osobowych w wielu interaktywnych obszarach Witryny. Te obszary obejmują stronę z publicznym profilem użytkownika, czaty oraz filmy tworzone przez użytkowników. Wiele z tych funkcji łączy się również bezpośrednio z serwisami innych usługodawców, takim jak YouTube. Ujawnianie danych osobowych tą drogą jest niezgodne z Regulaminem i użytkownicy nie powinni tego robić. W momencie udostępnienia danych osobowych mogą one być gromadzone oraz wykorzystywane przez wszystkie osoby posiadające nieograniczony dostęp do tej treści. Jeśli dane osobowe zostały ujawnione na YouTube, stają się one dostępne dla wszystkich użytkowników Internetu i każdy może je wykorzystać. Prosimy pamiętać, że gdy tego rodzaju informacje zostaną w ten sposób ujawnione, mogą stać się one niemożliwe do usunięcia.

Ciasteczka (Cookies)

MovieStarPlanet może umieścić dokument tekstowy w przeglądarce internetowej komputera użytkownika – taki dokument określany jest jako „ciasteczko” ("cookie"). Ciasteczka gromadzą informacje, które pomagają nam ulepszać i personalizować grę na MovieStarPlanet dla każdego użytkownika.  Ciasteczka, dla przykładu,  informują nas, jak wielu mamy użytkowników i które obszary gry są najbardziej popularne. Pomagają nam również w tworzeniu statystyk (które są zbiorcze i nieosobowe), które są przez MovieStarPlanet przedstawiane członkom, partnerom, sponsorom i innym udziałowcom.

Linki

Nasza strona internetowa może zawierać linki do innych stron internetowych, niekontrolowanych przez MovieStarPlanet. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności i nie udzielamy żadnych gwarancji odnośnie tych stron internetowych. Gdy poszczególne osoby korzystają z zewnętrznych stron internetowych, korzystanie z nich jest regulowane przez politykę prywatności danej strony, a nie przez Politykę Prywatności MovieStarPlanet. Użytkownicy powinny zawsze dokładne zapoznać się z polityką prywatności danej strony przed wprowadzeniem na niej jakichkolwiek informacji.

W przypadku fuzji lub sprzedaży

Jeśli MovieStarPlanet zostanie połączone z lub sprzedane innej firmie, dane osobowe nie zostaną ujawnione ani przeniesione, poza sytuacjami wyszczególnionymi powyżej. Jednakże w przypadku, gdy całość bądź część firmy MovieStarPlanet zostanie sprzedana, bądź to poprzez sprzedaż aktywów, sprzedaż akcji, poprzez fuzję bądź w inny sposób, MovieStarPlanet zastrzega sobie prawo do przeniesienia lub powierzenia całości bądź części zgromadzonych na tej stronie internetowej  informacji w związku z taką sprzedażą.

Bezpieczeństwo danych

W MovieStarPlanet stosowane są fizyczne, administracyjne i techniczne zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności naszych systemów używanych do przechowywania danych osobowych. Nie możemy jednakże zagwarantować bezpieczeństwa żadnej z informacji przesyłanych do MovieStarPlanet. Nie możemy również zagwarantować, że żadna z takich informacji nie zostanie pozyskana, zmieniona bądź zniszczona w wyniku naruszenia lub ominięcia zabezpieczeń, bądź w wyniku awarii lub zakłóceń w stosowanych zabezpieczeniach.

Cofnięcie zgody na gromadzenie danych osobowych

Gromadzenie danych osobowych jest dla MovieStarPlanet konieczne, aby móc oferować użytkownikom jak najbardziej optymalne rozwiązania podczas gry oraz aby komunikować się z użytkownikami. Użytkownik może cofnąć swoją zgodę na gromadzenie jego danych osobowych jedynie poprzez usunięcie swojego konta w grze.

 


Czy ten artykuł był pomocny?